MR. H.A. WIGGERS

Advocaat sinds 1992

Hans Wiggers is een ervaren advocaat-belastingkundige, werkzaam op het snijvlak van ondernemingsrecht, faillissementsrecht en belastingrecht. De vakgebieden inleners- en ketenaansprakelijkheid, omzetbelasting, invorderingsrecht en bestuurdersaansprakelijkheid behoren tot zijn specialisme.

Hans werkte van 1979 tot 1986 bij de Belastingdienst en studeerde daarnaast rechten. Hij wordt door rechtbanken regelmatig tot bewindvoerder of curator benoemd. Hij is een ervaren onderhandelaar en heeft een groot aantal fiscale en civiele processen gevoerd. Sinds 2011 is Hans als raadsheer-plaatsvervanger verbonden aan het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch. Verder is Hans actief als docent en inleider.

Hans is lid van INSOLAD, de Vereniging Insolventierecht Advocaten en van De Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen (NVAB). Hij volgde de specialisatieopleiding Insolventierecht aan de Grotius Academie en de cursus Financiële Economie voor Curatoren.

BIJZONDERHEDEN

Lid van de Vereniging Insolventierecht Advocaten (INSOLAD)

OPLEIDING

Radboud Universiteit Nijmegen
Grotius Specialisatieopleiding Insolventierecht
Cursus Financiële Economie voor Curatoren bij INSOLAD

CONTACTINFORMATIE

E-mail: wiggers@wiggersross.nl
Telefoon: (0316) 52 77 52