Bent u op zoek naar een deskundige en praktische echtscheidingsadvocaat in Duiven?

Voor het aanvragen van en hulp bij uw echtscheiding in Zevenaar vlakbij Duiven, kunt u bij Wiggers Ross Advocaten en Belastingkundigen terecht. Dit kan gezamenlijk via mediation, via een overlegscheiding met een eigen advocaat of met een eigen advocaat. Wij adviseren en begeleiden u en stellen indien relevant een ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant voor u op.

Indien u gaat scheiden dan moeten keuzes gemaakt worden over verschillende lastige onderwerpen. Dit kan gaan over de woning, de verdeling, afwikkeling van huwelijkse voorwaarden of het opgebouwd pensioen. Indien u samen kinderen heeft dan moet in een ouderschapsplan de afspraken rondom de kinderen worden vastgelegd. De zorgverdeling, kinderalimentatie en de wijze waarop u als ouders met elkaar overlegt en elkaar informeert zijn onderwerpen die in het ouderschapsplan worden opgenomen.

Wij starten de echtscheidingsprocedure bij de rechtbank. Een verzoek tot echtscheiding kan alleen door een advocaat worden ingediend bij de rechtbank (verplichte procesvertegenwoordiging). Een echtscheidingsbemiddelaar kan geen verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank indienen. Een scheiding via mediation kan snel afgerond zijn omdat de advocaat ook de echtscheidingsprocedure start. In andere gevallen hangt het van de omstandigheden en geschilpunten af.

Het is belangrijk dat u zich goed laat adviseren. Deskundigheid en kwaliteit van het juridisch advies wordt steeds belangrijker.  Neemt u voor een deskundig en praktisch advies tijdig contact op met een van onze specialisten voor juridische hulp.

Mediation

Indien jullie in staat zijn om samen in overleg afspraken te maken dan is mediation een optie. De verwachting moet wel zijn dat het lukt om in onderling overleg afspraken te maken omtrent de echtscheiding. Scheidingsmediation met behulp van een advocaat-mediator onderscheidt zich van andere mediations doordat de advocaat-mediator jullie ook van juridische informatie voorziet en de procedure bij de rechtbank afwikkelt. Scheidingsmediation gaat verder dan scheidingsbemiddeling.

De advocaat-mediator begeleidt, informeert en adviseert jullie beiden om tot afspraken te komen met betrekking tot de scheiding  en de gevolgen daarvan. Julie voeren samen met de advocaat-mediator gesprekken. Deze gesprekken zijn vertrouwelijk. De gemaakte afspraken worden in een echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan vastgelegd.

Een scheiding via mediation kan snel afgerond zijn omdat de advocaat ook de echtscheidingsprocedure bij de rechtbank start. De advocaat-mediator dient namens u beiden een verzoek tot echtscheiding in bij de rechtbank. Aan de rechtbank wordt verzocht de echtscheiding uit te spreken en de gemaakte afspraken in het echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan op te nemen in de beslissing van de rechtbank. De rechtbank kan snel een schriftelijke beschikking afgeven. Daarna wordt de echtscheidingsbeschikking van de rechtbank door de advocaat ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand en is de echtscheiding definitief.

Scheiding in Duiven via overleg

Een overlegscheiding met een eigen advocaat kan aan de orde zijn als jullie over bepaalde punten ten aanzien van de afwikkeling een verschillend standpunt innemen maar met behulp van deskundigen willen proberen om toch overeenstemming te bereiken . Voorbeelden zijn dat de een de woning onverdeeld wenst te laten en de andere de woning wenst te verkopen of dat de ene ouder een ruimere zorgregeling vastgelegd wenst te hebben dan de andere ouder. Tijdens een overlegscheiding kan met behulp van de advocaten worden geprobeerd om alsnog  (gedeeltelijk) overeenstemming te bereiken. Dit kan via briefwisseling of door het voeren van een 4-gesprek. Dit is een gesprek met beide partijen en de advocaten. Indien het lukt om afspraken te maken dan kunnen deze door de advocaten in een echtscheidingsconvenant en/of ouderschapsplan worden opgenomen.

Indien het niet lukt om (geheel)  tot afspraken te komen dan kunnen de geschilpunten aan de rechter worden voorgelegd. Een van de advocaten start dan de echtscheidingsprocrdure door het indienen van een verzoekschrift bij de rechtbank. De advocaat van de ander kan een schriftelijk verweerschrift bij de rechtbank indienen. Daarna zal een mondelinge behandeling (zitting) plaatsvinden.  Daarna volgt de beslissing van de rechter (beschikking echtscheiding).

Scheiding met eigen advocaat

Indien jullie standpunten ver uit een liggen en het niet gelukt is om in onderling overleg afspraken te maken omtrent de echtscheiding dan kan het zijn dat de rechter beslissingen dient te nemen.

Een van de advocaten start dan de echtscheidingsprocerdure door het indienen van een verzoekschrift bij de rechtbank. De advocaat van de ander kan een schriftelijk verweerschrift bij de rechtbank indienen. Daarna zal een mondelinge behandeling (zitting) plaatsvinden.  Daarna volgt de beslissing van de rechter (beschikking echtscheiding).