Bent u op zoek naar een deskundige en praktische echtscheidingsadvocaat in Montferland?

Voor het aanvragen van en hulp bij uw echtscheiding in Zevenaar vlakbij Montferland, kunt u bij Wiggers Ross Advocaten en Belastingkundigen terecht voor een echtscheidingsadvocaat in Montferland. Dit kan gezamenlijk via één advocaat of met een eigen advocaat. Wij adviseren en begeleiden u en stellen indien relevant een ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant voor u op.

Indien u gaat scheiden dan moeten keuzes gemaakt worden over verschillende lastige onderwerpen. Dit kan gaan over de woning, de verdeling, afwikkeling van huwelijkse voorwaarden of het opgebouwd pensioen. Indien u samen kinderen heeft dan moet in een ouderschapsplan de afspraken rondom de kinderen worden vastgelegd. De zorgverdeling, kinderalimentatie en de wijze waarop u als ouders met elkaar overlegt en elkaar informeert zijn onderwerpen die in het ouderschapsplan worden opgenomen.

Wij starten de echtscheidingsprocedure bij de rechtbank. Een verzoek tot echtscheiding kan alleen door een advocaat worden ingediend bij de rechtbank (verplichte procesvertegenwoordiging).

Het is belangrijk dat u zich goed laat adviseren. Deskundigheid en kwaliteit van het juridisch advies wordt steeds belangrijker.  Neemt u voor een deskundig en praktisch advies tijdig contact op met een van onze specialisten voor juridische hulp.

 

Scheiding in Montferland via overleg

Een overlegscheiding met een eigen advocaat kan aan de orde zijn als jullie over bepaalde punten ten aanzien van de afwikkeling een verschillend standpunt innemen maar met behulp van deskundigen willen proberen om toch overeenstemming te bereiken . Voorbeelden zijn dat de een de woning onverdeeld wenst te laten en de andere de woning wenst te verkopen of dat de ene ouder een ruimere zorgregeling vastgelegd wenst te hebben dan de andere ouder. Tijdens een overlegscheiding kan met behulp van de advocaten worden geprobeerd om alsnog  (gedeeltelijk) overeenstemming te bereiken. Dit kan via briefwisseling of door het voeren van een 4-gesprek. Dit is een gesprek met beide partijen en de advocaten. Indien het lukt om afspraken te maken dan kunnen deze door de advocaten in een echtscheidingsconvenant en/of ouderschapsplan worden opgenomen.

Indien het niet lukt om (geheel)  tot afspraken te komen dan kunnen de geschilpunten aan de rechter worden voorgelegd. Een van de advocaten start dan de echtscheidingsprocrdure door het indienen van een verzoekschrift bij de rechtbank. De advocaat van de ander kan een schriftelijk verweerschrift bij de rechtbank indienen. Daarna zal een mondelinge behandeling (zitting) plaatsvinden.  Daarna volgt de beslissing van de rechter (beschikking echtscheiding).

Scheiding met eigen advocaat

Indien jullie standpunten ver uit een liggen en het niet gelukt is om in onderling overleg afspraken te maken omtrent de echtscheiding dan kan het zijn dat de rechter beslissingen dient te nemen.

Een van de advocaten start dan de echtscheidingsprocerdure door het indienen van een verzoekschrift bij de rechtbank. De advocaat van de ander kan een schriftelijk verweerschrift bij de rechtbank indienen. Daarna zal een mondelinge behandeling (zitting) plaatsvinden.  Daarna volgt de beslissing van de rechter (beschikking echtscheiding).