Even bijpraten… over de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Donderdag 31 oktober 2019 van 17.00 uur tot 18.30 uur
Bij Wiggers Ross Advocaten | Belastingkundigen

Vanaf 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. Deze wet heeft als doel de verschillen tussen flex- en vast werk te verkleinen en het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om werknemers sneller een contract met meer zekerheid te geven. Dit zonder af te doen aan de mogelijkheid van flexwerk. Flexwerk wordt wel duurder. Daar staat tegenover dat ontslag weer iets eenvoudiger en goedkoper wordt. Op die manier hoopt het kabinet werkgevers te verleiden om werknemers eerder een vast contract te geven.

De WAB bestaat uit een samenhangend pakket maatregelen. Het grootste deel van deze maatregelen gaat in vanaf 1 januari 2020. In onze bijpraatsessie van 31 oktober a.s. worden onder andere de vereenvoudiging van het ontslagrecht door de mogelijkheid van stapeling van ontslaggronden, de verruiming van de ketenregeling, de gevolgen voor de transitievergoeding, payrolling en oproepovereenkomsten, proeftijdperikelen en het overgangsrecht besproken.

Het programma is als volgt:
16.30 uur inloop, koffie en thee
17.00 uur welkom door Rob van de Beeten
17.05 uur presentatie door Jan Langerhuizen en Koen Klaasen
17.45 uur vragenronde
18.00 uur borrel
18.30 uur sluiting

Wilt u deelnemen aan deze bijpraatsessie over de de Wet arbeidsmarkt in balans op 31 oktober a.s., dan graag een e-mailtje aan evenbijpraten@wiggersfaber.nl. Wilt u een introducee meenemen, hetgeen uiteraard mogelijk is, dan verzoeken wij u hem/haar eveneens op te geven onder vermelding van zijn/haar persoons- en bedrijfsgegevens.

Wij organiseren elke twee maanden een bijpraatsessie over een onderwerp dat voor u van belang kan zijn. De volgende sessie heeft als thema: bestuurdersaansprakelijkheid zowel in als buiten faillissement. De datum hiervoor volgt nog.

Graag tot ziens op 31 oktober 2019!