Even bijpraten… over erfrecht en bedrijfsopvolging

Donderdag 21 februari 2019 van 17.00 uur tot 18.30 uur

Even bijpraten… over erfrecht en bedrijfsopvolging. Bij Wiggers Ross Advocaten en Belastingkundigen

Beste relatie,

Ondernemers hebben het vaak te druk om na te denken over hun opvolging. En als er al een meewerkende dochter of zoon is, lijkt de opvolging verzekerd. Wanneer een ondernemer er met zijn accountant over praat, gaat het ook vaak over de fiscale kant: hoe houden we de erfbelasting zo laag mogelijk?

In de aanstaande bijpraatsessie gaat het niet om afschrikwekkende voorbeelden van al te zorgeloze ondernemers. We willen vooral wijzen op de mogelijkheden. Met name regelingen in het BV-recht dat enkele jaren geleden is ingevoerd. Via regelingen in een BV kan een ondernemer veel regelen voor zijn erfgenamen. Een bijzonder soort ‘testament’ dus. Insteek daarbij is de praktijk van u als ondernemer.

We staan ook stil bij de fiscale kanten. Niet voor fiscaal advies, maar wel om te laten zien hoe bij de rechter belastinggeschillen kunnen uitpakken. Uiteraard is er ook voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen.

Het programma ziet er zo uit:

16.30 uur inloop, koffie en thee
17.00 uur welkom door Rob van de Beeten
17.05 uur presentatie door Rob van de Beeten
17.25 uur presentatie door Andrea Faber
17.45 uur vragenronde
18.00 uur borrel
18.30 uur sluiting

Wilt u deelnemen op 21 februari a.s. aan Even bijpraten… over erfrecht en bedrijfsopvolging? dan graag een e-mailtje aan evenbijpraten@wiggersfaber.nl. Wilt u een introducee meenemen dan verzoeken wij u hem/haar eveneens op te geven onder vermelding van zijn/haar persoons- en bedrijfsgegevens.

Wij organiseren elke twee maanden een bijpraatsessie over een onderwerp dat voor u van belang is. De volgende sessie staat gepland op donderdag 4 april 2019 en heeft als thema: algemene voorwaarden.