Even bijpraten… over ontslag op staande voet, of niet?

Donderdag 29 november 2018 van 17.00 uur tot 18.30 uur

Bij Wiggers Ross Advocaten en Belastingkundigen

Beste relatie,

In de arbeidsrechtpraktijk zien we steeds minder vaak ontslagen op staande voet. Onder werkgevers (en hun advocaten) leeft de overtuiging dat er, sinds de invoering van de WWZ in 2015, steeds meer risico’s kleven aan een ontslag op staande voet. Maar is dit eigenlijk wel terecht? En wat zijn de alternatieven? Ben ik bij een ontslag op staande voet een vergoeding aan de werknemer verschuldigd?

In de aanstaande bijpraatsessie komen bovenstaande (en nog veel meer) vragen aan bod. Diverse praktijkvoorbeelden zullen aan de hand van een aantal spraakmakende recente zaken worden besproken. Insteek daarbij is de benadering vanuit de praktijk van u als ondernemer. Uiteraard is er ook voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen.

Het programma ziet er zo uit:

16.30 uur inloop, koffie en thee
17.00 uur welkom door Rob van de Beeten
17.05 uur presentatie door Koen Klaasen
17.25 uur presentatie door Jan Langerhuizen
17.45 uur vragenronde
18.00 uur borrel
18.30 uur sluiting

Wilt u deelnemen op 29 november a.s., dan graag een e-mailtje aan evenbijpraten@wiggersfaber.nl. Wilt u een introducee meenemen dan verzoeken wij u hem/haar eveneens op te geven onder vermelding van zijn/haar persoons- en bedrijfsgegevens.

Wij organiseren elke twee maanden een bijpraatsessie over een onderwerp dat voor u van belang is. De volgende sessie staat gepland op donderdag 17 januari 2019 en heeft als thema: erfrecht en bedrijfsopvolging.