Even bijpraten… over privacy

Donderdag 19 april 2018 om 17.00 uur tot 18.30 uur

Bij Wiggers Ross Advocaten en Belastingkundigen

Beste relatie,

De Europese “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) houdt de gemoederen al een tijdje bezig. Op 25 mei a.s. treedt die verordening ook voor Nederland in werking. Dit is van belang als u gegevens van natuurlijke personen verwerkt.

Wat verandert er voor u als ondernemer?

Wat moet u doen om boetes te voorkomen?

Die twee vragen staan centraal in een bijeenkomst die wij voor u organiseren.

Het antwoord zal voor de meeste van u geruststellend zijn. Maar er zijn ook punten om goed op te letten.

Het programma ziet er zo uit:

16.30 uur inloop, koffie en thee
17.00 uur welkom door Rob van de Beeten en inleiding op het onderwerp
17.05 uur presentatie door Henk Jan Kastein
17.30 uur samenvatting door Rob van de Beeten
17.35 uur vragenronde
18.00 uur borrel
18.30 uur sluiting

We zullen elke twee maanden een bijpraatsessie organiseren over een onderwerp dat voor u van belang is.

Wilt u deelnemen op 19 april a.s., dan graag een e-mailtje aan evenbijpraten@wiggersfaber.nl.