BESTUURSRECHT

In het bestuursrecht staat de relatie tussen de overheid en de burger centraal. Ondernemingen en instellingen hebben geregeld met de overheid te maken. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een omgevingsvergunning, toezicht op governance, de arbeidsinspectie of persoonsgegevens. Daarnaast moet de overheid zich natuurlijk ook zelf aan zijn eigen regels houden.

DE PRAKTIJK

Veel kwesties met de overheid hebben te maken met vastgoed. Op dat terrein heeft Wiggers Ross Advocaten | Belastingkundigen deskundigheid wanneer het gaat om eigendom, hypotheek, erfdienstbaarheden, burenrecht en aannemingsovereenkomsten. Dit in combinatie met de beschikbare expertise over bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen (voorheen genoemd bouw- of milieuvergunningen).

Ook op deze vlakken geldt dat wij veel ervaring hebben in zowel procederen, onderhandelen als adviseren. Is procederen nodig, dan kan Wiggers Ross Advocaten | Belastingkundigen tot in de hoogste instantie – de Raad van State in Den Haag – voor uw belangen opkomen.

Wiggers Ross Advocaten | Belastingkundigen heeft ervoor gekozen om op deze terreinen niet de overheden bij te staan, maar juist ondernemers en instellingen. Op deze manier komt ons kantoor nooit in een belangenconflict.

WAAR KUNNEN WIJ U NOG MEER MEE HELPEN?

  • Bestemmingsplannen
  • Omgevingsvergunningen
  • Exploitatieplannen
  • Aansprakelijkheid bij verontreiniging
  • Ruimtelijke ordening
  • Omgevingsvergunningen
  • Projectuitvoeringsbesluiten
  • Milieurecht

Contact

Mercurion 20 I
6903 PZ Zevenaar

Tel. +31 (0)316 52 77 52
Fax. +31 (0)316 52 53 40

info@wiggersross.nl
Kvk. 64734552
BTW. NL8558.07.301.B01

BESTUURSRECHT ADVOCATEN