CONTRACTENRECHT

Contracten spelen een grote rol bij het ondernemerschap. We kunnen zeggen dat ondernemers er bijna dagelijks mee te maken hebben. Voor het opstellen van een goed contract is de beoordeling en begeleiding van een advocaat vaak gewenst of zelfs noodzakelijk.

Dit om risico’s in kaart te brengen of om schade te voorkomen of beperken wanneer er conflicten ontstaan. In het beste geval komen beide partijen hun overeengekomen verplichtingen na, maar we zien in de praktijk dat dit lang niet altijd het geval is. Wiggers Ross Advocaten | Belastingkundigen helpt u bij het opstellen en beoordelen van contracten en verhaalt voor u eventuele geleden schade.

DE PRAKTIJK

Het opstellen van algemene voorwaarden kan helpen om duidelijkheid te verschaffen over de wederzijdse rechten en plichten van de betrokken partijen die een overeenkomst met elkaar aangaan. De voorwaarden waaronder u de overeenkomst sluit kunnen hierin worden opgesteld. Door het opstellen van algemene voorwaarden kunnen risico’s worden beperkt en hoeft u niet bij iedere overeenkomt opnieuw te onderhandelen. Bij het opstellen van algemene voorwaarden moet u aan een aantal wettelijke voorwaarden voldoen. De advocaten van Wiggers Ross Advocaten | Belastingkundigen helpen u bij het opstellen van algemene voorwaarden die aan deze wettelijke eisen voldoen.

WAAR KUNNEN WIJ U NOG MEER MEE HELPEN?

  • Opstellen, onderhandelen en beoordelen van verschillende contracten
  • Koopovereenkomsten, distributieovereenkomsten, franchiseovereenkomsten
  • Opstellen van algemene voorwaarden
  • Ingebrekestelling, verzuim, aansprakelijkheden
  • Verhalen van schadevergoedingen
  • Beëindigen van overeenkomsten
  • Contractovernames

Contact

Mercurion 20 I
6903 PZ Zevenaar

Tel. +31 (0)316 52 77 52
Fax. +31 (0)316 52 53 40

info@wiggersross.nl
Kvk. 64734552
BTW. NL8558.07.301.B01