ERFRECHT

Met erfrecht hebt u niet elke dag van doen. Maar op enig moment krijgt ieder van ons ermee te maken. Vaak is dan het eerste aanspreekpunt de notaris. Die is onafhankelijk en mag zich dus niet de belangen van een of enkele erfgenamen aantrekken.

Dat is bij een advocaat anders: die mag juist alleen de belangen van zijn of haar clie╠łnt behartigen. Dat zal dus vaak een rol spelen wanneer er conflicten zijn tussen erfgenamen. Maar ook zonder een conflict kan het van belang zijn om alvast te weten welke mogelijkheden de wet biedt. Een mooi voorbeeld is de dochter die bestuurder is van de onderneming van haar opa. Ook als opa geen testament heeft gemaakt, kan die dochter met de wet in de hand de onderneming aan zich laten toedelen bij verdeling van de nalatenschap.

Vaak is er wel een testament, maar ontstaat er een onbestuurbare toestand in een BV door meningsverschillen tussen erfgenamen. Ook dan kan een advocaat helpen om door bijvoorbeeld aanpassing van de BV-statuten die problemen op te lossen.

Wat ook vaak en vaker voorkomt is, dat een testament onduidelijk is. Een notaris die zelf dat testament opmaakte, is dan niet de adviseur om het probleem op te lossen. De kans om bij een rechter gelijk te krijgen in zo’n uitlegkwestie, kan juist een advocaat het beste inschatten.

De praktijk

Wij kunnen u dus vooral van dienst zijn in erfrecht wanneer de notaris er niet uitkomt of geschillen zijn ontstaan. Dan gaat het om zowel de uitleg van testamenten, oplossing van geschillen tussen erfgenamen als het veiligstellen van een onderneming. Is een procedure bij de rechter onvermijdelijk, kunnen wij u een taxatie geven van uw kansen.

Waar kunnen wij nog meer bij helpen?

  • informatie over bijzondere rechten van erfgenamen, zoals voortgezet gebruik, vruchtgebruik, recht op bepaalde goederen;
  • verrekeningen met schulden en inbreng van schenkingen;
  • achterhalen van activa die verdwenen zijn uit een nalatenschap;
  • geschillen met een executeur of bewindvoerder, zo nodig via de rechter ontslag en benoeming van een andere executeur of bewindvoerder verzoeken;
  • recht op informatie van erfgenamen;
  • opeisen van legaten;
  • opeisen van legitieme portie;
  • benadeling van erfgenamen door overledene of mede-erfgenamen.

Contact

Mercurion 20 I
6903 PZ Zevenaar

Tel. +31 (0)316 52 77 52
Fax. +31 (0)316 52 53 40

info@wiggersross.nl
Kvk. 64734552
BTW. NL8558.07.301.B01

ERFRECHT ADVOCATEN

MR. R.H. VAN DE BEETEN