FISCAAL EN ECONOMISCH (STRAF)RECHT

Met fiscaal insolventierecht wordt gedoeld op de fiscale aspecten bij saneringen en insolventies. Een onderwerp dat vaak onderbelicht is, maar tevens grote (financiële) consequenties met zich meedraagt.

De specialisten van Wiggers Ross Advocaten | Belastingkundigen zijn bij uitstek geschikt om u op dit onderwerp te adviseren en te begeleiden in bijvoorbeeld de contacten met de fiscus bij saneringen. Dit kan zijn op het gebied van omzetbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting, compensabele verliezen en invordering.

WAAR KUNNEN WIJ U NOG MEER MEE HELPEN?

  • Onderhandelingen met de Belastingdienst
  • Procederen in bezwaar- en beroepsprocedures
  • Fiscale strafzaken
  • Aansprakelijkstelling door de ontvanger (zoals bestuurders-, inleners- en ketenaansprakelijkheid)

Contact

Mercurion 20 I
6903 PZ Zevenaar

Tel. +31 (0)316 52 77 52
Fax. +31 (0)316 52 53 40

info@wiggersross.nl
Kvk. 64734552
BTW. NL8558.07.301.B01

FISCAAL EN ECONOMISCH (STRAF)RECHT ADVOCATEN

MR. H.A. WIGGERS