HUURRECHT

Een huurovereenkomst komt tot stand als de verhuurder zich verbindt om een bepaalde zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder zich daartegenover verbindt tot een tegenprestatie. Bij huurrecht wordt vaak gedacht aan de huur en verhuur van onroerende zaken, zoals een woning, winkelruimte of kantoorruimte, maar het huurrecht kan ook zien op het huren van roerende zaken, zoals een auto of een machine. Deze verschillende vormen van huur kennen ieder een eigen toepasselijk regime van bijzondere regels van het huurrecht. Wiggers Ross Advocaten | Belastingkundigen biedt u hierover deskundig advies en ondersteuning.

DE PRAKTIJK

Het huurrecht is een levendig rechtsgebied. Het is voortdurend in ontwikkeling door rechtspraak en wetswijzigingen. Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet.

De huurbelangen kunnen groot zijn. Voor huurder en verhuurder is het dus van groot belang om goed geïnformeerd te zijn. Hoe stel je als huurder en verhuurder bijvoorbeeld een goede huurovereenkomst op? Wat moet er in de voorwaarden komen te staan? Of het nu gaat om oplevering, grote renovatie, gebreken aan het gehuurde of huurachterstanden: wij kunnen u bijstaan.

Wiggers Ross Advocaten | Belastingkundigen voorziet u in dit traject van waardevol juridisch advies. Dankzij onze ruime ervaring en specialisme op dit gebied kunnen we snel en daadkrachtig optreden. Wij combineren bovendien onze kennis van het huurrecht met onze kennis van ruimtelijk bestuursrecht. Kortom, wij adviseren, onderhandelen en voeren – indien noodzakelijk – een procedure.

WAAR KUNNEN WIJ U NOG MEER MEE HELPEN?

  • Opstellen of beoordelen huurovereenkomst
  • Opzegging of ontruiming
  • Huurverhoging of huurverlaging
  • Huurbescherming
  • Onderhuur
  • Oplevering
  • Renovatie
  • Gebreken aan het gehuurde
  • Huurkoop
  • Huurincasso’s

Contact

Mercurion 20 I
6903 PZ Zevenaar

Tel. +31 (0)316 52 77 52
Fax. +31 (0)316 52 53 40

info@wiggersross.nl
Kvk. 64734552
BTW. NL8558.07.301.B01

HUURRECHT ADVOCATEN

MR. K. KLAASEN