INSOLVENTIERECHT

Wanneer een bedrijf, organisatie of persoon in liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen raakt, ontstaat een acute situatie waarbij slagvaardig optreden vereist is. Alleen door snel en adequaat op te treden kan erger worden voorkomen.

Twee van onze advocaten zijn lid van de Vereniging Insolventierecht Advocaten INSOLAD. Als zodanig worden zij regelmatig door verschillende rechtbanken aangesteld als curator en bewindvoerder in vaak grote en complexe faillissementen en surseances. Wiggers Ross Advocaten | Belastingkundigen is daardoor bij uitstek geschikt om u te adviseren rondom insolventierecht.

DE PRAKTIJK

Veel kwesties met de overheid hebben te maken met vastgoed. Op dat terrein heeft Wiggers Ross Advocaten | Belastingkundigen deskundigheid wanneer het gaat om eigendom, hypotheek, erfdienstbaarheden, burenrecht en aannemingsovereenkomsten. Dit in combinatie met de beschikbare expertise over bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen (voorheen genoemd bouw- of milieuvergunningen).

Ook op deze vlakken geldt dat wij veel ervaring hebben in zowel procederen, onderhandelen als adviseren. Is procederen nodig, dan kan Wiggers Ross Advocaten | Belastingkundigen tot in de hoogste instantie – de Raad van State in Den Haag – voor uw belangen opkomen.

Wiggers Ross Advocaten | Belastingkundigen heeft ervoor gekozen om op deze terreinen niet de overheden bij te staan, maar juist ondernemers en instellingen. Op deze manier komt ons kantoor nooit in een belangenconflict.

WAAR KUNNEN WIJ U NOG MEER MEE HELPEN?

  • Aanvraag faillissement en surseance
  • Herstructurering en doorstart van (insolvente) bedrijven
  • Incasso’s
  • Verzet of hoger beroep tegen faillietverklaring
  • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Pre-pack
  • Herfinanciering en zekerheden
  • Sanering

Contact

Mercurion 20 I
6903 PZ Zevenaar

Tel. +31 (0)316 52 77 52
Fax. +31 (0)316 52 53 40

info@wiggersross.nl
Kvk. 64734552
BTW. NL8558.07.301.B01