ONDERNEMINGSRECHT

Ondernemingsrecht is een veelomvattend rechtsgebied. Heel kort gezegd omvat het alle juridische aspecten waarmee een onderneming in de praktijk van alledag mee in aanraking komt. Wiggers Ross Advocaten | Belastingkundigen heeft ruime ervaring op het gebied van ondernemingsrecht. De keuzes en afspraken die u maakt zijn van groot belang. Onze specialisten adviseren hierbij, zodat zaken goed geregeld zijn. En als er dan (toch) juridische problemen ontstaan, dan helpen zij om die op te lossen.

DE PRAKTIJK

Wanneer u een onderneming wilt beginnen, zijn er tal van aspecten waarover u moet nadenken en beslissen. Bij het verrichten van juridische handelingen, is het vraagstuk van rechtspersoonlijkheid van belang. De geschiktheid van een juridische structuur hangt af van het soort onderneming dat u wilt gaan voeren. Daarnaast brengt deze keuze economische en fiscale gevolgen met zich mee. Wiggers Ross | Belastingkundigen is uw partner gedurende dit traject en helpt u bij het maken van de juiste keuze. Wij hebben ervaring binnen alle rechtsvormen: stichting, maatschap, besloten vennootschap, naamloze vennootschap, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, coöperatieve vereniging, vereniging van appartementseigenaren.

In de loop van een samenwerking kunnen verschillende denkwijzen ontstaan bij de betrokken partijen. Dit kan leiden tot geschillen en conflicten. Al in het begin moeten partners zich afvragen: wie heeft welke bevoegdheden? Hoe verdelen we de winsten en verliezen? En: hoe gaan we uit elkaar als het niet meer functioneert? Wiggers Ross Advocaten | Belastingkundigen zoekt samen met u naar de beste oplossing. Ook hier geldt: voorkomen is beter dan genezen. Wij proberen geschillen te voorkomen door met de ondernemer mee te denken en risico’s in kaart te brengen.
Verder staan onze advocaten cliënten bij op het gebied van het vennootschapsrecht. Denk hierbij aan geschillen tussen aandeelhouders, herstructureringen, liquidatie van ondernemingen, maar ook aan fusies en overnames.

WAAR KUNNEN WIJ U NOG MEER MEE HELPEN?

  • Oprichting/rechtsvorm
  • Financiering
  • Algemene voorwaarden
  • Overeenkomsten sluiten
  • Herstructureringen
  • Overname/verkoop

Contact

Mercurion 20 I
6903 PZ Zevenaar

Tel. +31 (0)316 52 77 52
Fax. +31 (0)316 52 53 40

info@wiggersross.nl
Kvk. 64734552
BTW. NL8558.07.301.B01