Administratieverplichting in faillissement

Administratieverplichting in faillissement

Ondernemers houden steeds vaker hun administratie digitaal bij in the cloud. Het houden van administratie in the cloud heeft natuurlijk zijn voordelen. Zo is de administratie via de onlineservice in principe vanaf elke computer direct raadpleegbaar, wat de mobiliteit van de onderneming bevordert.

Ondernemers realiseren zich echter vaak niet voldoende dat er ook risico’s kleven aan het houden van een administratie in the cloud. In faillissementen doet zich geregeld de situatie voor dat de onlineservice niet is betaald. De onlineservice verbindt hier vaak het gevolg aan dat de administratie niet meer toegankelijk is, totdat de openstaande facturen zijn betaald. Dat doorkruist de wettelijke rangorde van schuldeisers en kan tot gevolg hebben dat de administratie voor de bestuurder – en daardoor ook voor de curator in het faillissement – niet (meer) raadpleegbaar is.

De wet schrijft – kort gezegd – voor dat de bestuurder verplicht is om de bescheiden en andere gegevensdragers waar hij of zij de administratie op bijhoudt, op een zodanige wijze te bewaren dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de rechtspersoon kunnen worden gekend. Indien de bestuurder niet voldoet aan deze administratieverplichting, kan dit tot de conclusie leiden dat de bestuurder persoonlijk aansprakelijk is voor het tekort in het faillissement.

Mag de onlineservice uw administratie in faillissement achterhouden totdat u de reeds vervallen facturen heeft voldaan? Het is in ieder geval aan te raden om periodiek back-ups te maken van de online administratie en daarnaast een fysieke administratie deugdelijk bij te houden. Zo zorgt u er als ondernemer voor dat u minder afhankelijk bent van derden en u, in geval van faillissement, de administratie kunt verstrekken aan de curator.

Heeft u vragen over dit onderwerp of kunnen wij u helpen? Neem dan contact op met één van onze ondernemingsrechtadvocaten. Wij helpen u graag!