Het afgescheiden vermogen in een vof

U bent ondernemer en drijft uw onderneming in de vorm van een vennootschap onder firma, ook wel vof. Dan heeft u gemerkt of ongemerkt met enige regelmaat te maken met het wettelijk kader rond het vermogen van uw vof. Hieronder wordt kort ingegaan op dit onderwerp.

Afgescheiden vermogen

Volgens vaste rechtspraak heeft een vof een afgescheiden vermogen. Dit afgescheiden vermogen wordt gevormd door het vermogen dat de vennoten afzonderen om handel mee te drijven en dient als bijzonder verhaalsobject voor de schulden van de vennootschap.

Schuldeisers

Een vof kan geconfronteerd worden met twee soorten schuldeisers: schuldeisers met een vordering op de vof en schuldeisers met een vordering op een van de vennoten in persoon. In beginsel geldt ten aanzien van deze schuldeisers het volgende.

Schuldeisers met een vordering op de vof

Zij kunnen zich verhalen op het afgescheiden vermogen van de vof én op uw privévermogen indien dit niet toereikend is.

Schuldeisers met een vordering op een van de vennoten in persoon

Zij kunnen zich verhalen op uw privévermogen, maar niet op het afgescheiden vermogen van de vof.

In die zin wordt het afgescheiden vermogen van de vof beschermd tegen uw privéschuldeisers, maar wordt uw privévermogen niet beschermd tegen schuldeisers met een vordering op de vof.

Faillissement

Ook het faillissementsrecht kent het uitgangspunt van een afgescheiden vermogen van de vof. Zo brengt de faillietverklaring van een vof niet het faillissement van de vennoten mee. Andersom is het niet noodzakelijk dat naast de faillietverklaring van alle vennoten ook de vof failliet wordt verklaard.

Mogelijke valkuil

Een vennoot die een privéschuld heeft aan iemand, kan deze schuld niet verrekenen met (zijn aandeel in) een vordering van de vof op deze (rechts)persoon. Als vennoot dient u er daarom op bedacht te zijn zakelijk en privé transacties zo strikt mogelijk gescheiden te houden.

Heeft u vragen over dit onderwerp of kunnen wij u helpen? Neem dan contact op met één van onze ondernemingsrechtadvocaten. Wij helpen u graag!