CORONA CRISIS: WAT ALS DE ALIMENTATIE NIET MEER KAN WORDEN BETAALD?

Wijziging alimentatie
Voor wijziging van alimentatie moet een relevante wijziging van omstandigheden aanwezig zijn waardoor de kinderalimentatie of partneralimentatie niet meer kan worden voldaan (artikel 1:401 BW). Inkomensachteruitgang is één van de redenen voor verlaging van de kinder- of partneralimentatie. Onzeker is hoe lang de huidige situatie duurt. Bij werknemers die worden ontslagen als gevolg van de corona crisis is het in de meeste gevallen snel duidelijk dat ze op dit moment een lager inkomen hebben. Is het hierdoor niet meer mogelijk om de vastgestelde of overeengekomen alimentatie te voldoen? Onzeker is hoe lang dit zal duren. Veert de arbeidsmarkt weer snel op? Voor ondernemers geldt dat zij meer aannemelijk moeten maken ten aanzien van de inkomensachteruitgang. Voor een ondernemer werkzaam in een hard getroffen branche zoals de horeca zal het eerder duidelijk zijn dat sprake is van inkomensdaling dan van een ondernemer werkzaam in supermarktbranche.

Overleg
Als u in verband met de corona crisis minder inkomen heeft en de kinderalimentatie of partneralimentatie (deels) niet meer kunt voldoen dan is het belangrijk om dit zo snel mogelijk bij uw ex te melden. U kunt samen overleggen over de ontstane situatie. Probeert u in deze zo uitzonderlijke situatie samen tijdelijke afspraken te maken. Bespreek welk bedrag aan alimentatie u op dit moment nog wel kunt voldoen. Leg de tijdelijk gemaakte afspraken schriftelijk vast. Dit kan bijvoorbeeld per e-mail. Het is mogelijk om tussentijdse evaluatie(s) af te spreken. Voor ondernemers is het mogelijk om gezien de uitzonderlijke situatie af te spreken dat er een toetsmoment achteraf zal plaatsvinden (bijvoorbeeld in januari 2021).

Stoppen met betalen
Stopt u met betalen zonder het maken van tijdelijke afspraken en is de alimentatie vastgelegd in een rechterlijke uitspraak (beschikking) dan kan uw ex kosteloos het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen) inschakelen. Het LBIO int de alimentatie dan kosteloos bij u. U dient een opslag te betalen. Het LBIO kan bijvoorbeeld beslag leggen op uw inkomen. Stoppen met betalen van alimentatie zonder overleg is niet aan te raden.

Mediator
Indien het samen niet lukt om tijdelijke afspraken te maken dan kunt u samen contact opnemen met een mediator. De mediator kan u beiden begeleiden bij het maken van afspraken. Voordelen van een advocaat-mediator zijn dat deze ook juridisch deskundig is en dat de gemaakte afspraken ook in een rechterlijke uitspraak kunnen worden vastgelegd.

Advocaat
Indien het samen niet lukt om tot oplossingen te komen dan kunt u de hulp inschakelen van een familierecht advocaat. Geprobeerd kan worden om alsnog overeenstemming te bereiken. De advocaat kan indien nodig een procedure starten tot wijziging van de alimentatie.

Heeft u vragen of kunnen wij u helpen? Neem dan contact met ons op.