Definitieve berekening van de NOW

Middels deze blog wil ik u kort informeren over het feit dat u tot uiterlijk 22 februari 2023 de definitieve berekening van de NOW kunt aanvragen ten aanzien van de derde tot en met de zesde aanvraagperiode (oktober 2020 tot en met september 2021). Indien u nog niet beschikt over een accountants- of derdenverklaring, kunt u uitstel aanvragen. Vraag de definitieve berekening tijdig aan, omdat het volledige NOW-voorschot kan worden teruggevorderd indien u daar niet op tijd mee bent.

Tot slot kunt u – indien u een deel van het NOW-voorschot moet terugbetalen – ook een betalingsregeling aanvragen.

U kunt de voorgaande aanvragen doen middels de formulieren die u kunt vinden op de website van het UWV: https://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/index.aspx

Heeft u hier vragen over? Neem dan gerust contact met ons op.