“Gelukkig heb ik nog iets achter de hand” Over de waarborgsom en de bankgarantie…

“Gelukkig heb ik nog iets achter de hand”
Over de waarborgsom en de bankgarantie…

Een verhuurder zal – zeker in roerige tijden – zoveel mogelijk zekerheid wensen van de huurder tot nakoming zijn (huur)verplichtingen. De verhuurder kan een borg(som) laten betalen of een bankgarantie bedingen.

Waarborgsom

De waarborgsom is een bedrag dat de huurder aan de verhuurder dient de voldoen bij aanvang van de huurovereenkomst. Dat bedrag zal door de verhuurder worden beheerd en kan – zo nodig – worden aangewend om alsnog achterstallige verplichtingen op te verhalen. De wet bepaalt niets omtrent de hoogte van de waarborgsom. Echter, uit de praktijk blijkt dat rechters één tot twee maal de maandhuur redelijk achten.

Bankgarantie

Een bankgarantie geeft de verhuurder dezelfde zekerheid, maar in dit geval stort u een bedrag bij de bank. De verhuurder kan deze bankgarantie inroepen (dit wordt ook wel het ‘trekken van de bankgarantie’ genoemd) zodra de huurder zijn verplichtingen niet nakomt.

Wat gebeurt er ingeval van faillissement?

De huuropzegging door een curator (van de huurder) is een regelmatige opzegging (art. 39 Fw). Dat betekent dat de curator mag wanpresteren door vroegtijdig de huurovereenkomst op te zeggen. Over de opzegtermijn is geen schadevergoeding verschuldigd.

De verhuurder kan in de huurovereenkomst een beding hebben opgenomen waarin is bepaald dat ingeval van faillissement van de huurder een vordering ontstaat tot schadevergoeding, bijvoorbeeld het voldoen van de resterende (toekomstige) huurtermijnen. Een dergelijk beding is toelaatbaar en prevaleert boven artikel 39 Fw, zodat de verhuurder deze schade mag verhalen op de bankgarantie. Nota bene: in de bankgarantie dient bepaald te zijn dat deze ook ziet op schadevergoeding.

Indien de huurder echter een waarborgsom aan de verhuurder heeft betaald, mag deze niet worden aangewend voor schadevergoeding. Een waarborgsom ziet namelijk enkel op reeds vervallen huurtermijnen en schadeherstel aan het gehuurde, maar dus uitdrukkelijk niet voor toekomstige huurtermijnen.

Conclusie

Denk bij het aangaan van een huurovereenkomst dus goed na over de bepalingen en de (te stellen) zekerheid: waarborgsom of bankgarantie. Ook voor de huurder kan de keuze voor het één of het ander gevolgen hebben. Wij adviseren u graag!