IS DE OMGANGSREGELING NOG WEL UITVOERBAAR IN CORONATIJD?

Ouders maken zich zorgen. Mij wordt nu gevraagd of de zorgregeling of omgangsregeling wel kan plaatsvinden.

Het advies is om de zorgregeling zo veel mogelijk in stand te laten. Probeer het ouderschapsplan zo veel mogelijk uit te voeren. Kinderen hebben behoefte aan zo veel mogelijk structuur. Dit moet wel praktisch uitvoerbaar zijn natuurlijk. Overleg als ouders met elkaar waar nodig. Bijvoorbeeld indien het één van de ouders niet lukt om de kinderen op te vangen nu de scholen en de opvang gesloten zijn of indien één ouder of beide ouders werkzaam is/zijn in een cruciaal beroep. Probeer samen naar tijdelijke oplossingen te zoeken.

Het is belangrijk dat de instructies gegeven door de overheid door beide ouders worden opgevolgd (zoals: afstand, buiten zijn, buiten spelen, bezoek, gezondheidsklachten).

Indien het als ouders samen niet lukt om tot oplossingen te komen dan kunnen jullie de hulp inschakelen van een advocaat-mediator of advocaat.

Heeft u vragen of kan ik u helpen? Neem dan contact met mij op.