Kan ik de verkoop van de gezamenlijke woning afdwingen?

Regelmatig ontstaat het probleem dat een ex niet wenst mee te werken aan de verkoop van een gezamenlijke woning. Dit kan zijn bij of na echtscheiding. Dit kan ook zijn bij of na beëindiging van de samenleving (eventueel met samenlevingsovereenkomst).

Het uitgangspunt is dat niemand in onverdeeldheid hoeft te blijven op grond van de wet. Verdeling van de gezamenlijke woning kan te allen tijde gevraagd worden (art. 3:178 BW). Er zijn omstandigheden waaronder een rechter kan beslissen dat de verdeling met maximaal 3 jaar kan worden uitgesloten. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de ex de woning wenst te behouden maar dit nog niet kan financieren. Indien het gezien de specifieke omstandigheden te verwachten is dat het bijvoorbeeld binnen één jaar wel mogelijk is om de woning over te nemen dan kan dat een reden zijn om de verdeling uit te stellen. Voor een dergelijke beoordeling worden de belangen van beide partijen afgewogen. Indien bijvoorbeeld de ander zwanger is en met een nieuwe partner een huis wenst te kopen wat de nieuwe partner niet alleen kan financieren dan kan het belang van de ander groter zijn bij verdeling van de gezamenlijke woning.

Het kan zijn dat (in een echtscheidingsconvenant) afspraken zijn gemaakt om de gezamenlijke woning (tijdelijk) onverdeeld te laten. In dat geval is het de vraag of de woning toch kan worden verkocht. Hoe moeten de afspraken worden uitgelegd? Zijn er onvoorziene omstandigheden aanwezig?

Heeft u vragen over verdeling van de gezamenlijke woning of kan ik u helpen? Neem dan contact met mij op.