Kostbaar optimisme

Wie erfgenaam wordt, denkt vrijwel altijd aan ontvangen, niet aan betalen. Toch kan dat voorkomen.

Bij de rechter kwam een zaak van een erfgenaam die ervan overtuigd was dat er voldoende geld was in de nalatenschap om alle schulden te betalen en dan ook nog een en ander te verdelen onder de vier erfgenamen. Drie daarvan waren voorzichtig en lieten via de notaris bij de rechtbank aantekenen, dat zij wel de erfenis aanvaarden, maar dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Dat houdt in, dat je eerst wilt weten of er een positief saldo zal zijn. Wie dat niet doet, loopt het risico dat hij of zij straks mee moet betalen aan de schulden van de overledene.

In dit geval was sprake van een complexe erfenis waarin een vereffenaar eraan te pas kwam om alle bezittingen en schulden op een rij te zetten. De kosten van die vereffening beliepen een kleine € 30.000,00. En daardoor ontstond een tekort van zo’n € 10.000,00 op het totaal. De optimistische erfgenaam werd aangesproken voor dit bedrag. In plaats van een aardigheid te beuren, moest hij zuur geld betalen.

Nu kent de wet sinds enkele jaren de mogelijkheid om alsnog onder voorrecht van boedelbeschrijving te aanvaarden, namelijk wanneer er totaal onverwachte schulden opduiken waar in de eerste maanden na overlijden van de erflater geen zicht op was. In dit geval dacht onze onfortuinlijke erfgenaam zich daarmee te kunnen redden.

De rechter zag dat anders. Wanneer iemand erfgenaam wordt en ziet dat er een vereffenaar te pas komt aan de afwikkeling, dan zijn de kosten van die vereffenaar geen onverwacht opduikende schuld van de erflater. Het gaat om een schuld van de nalatenschap waar elke erfgenaam rekening mee kan en moet houden. Er was daarom geen ontsnappen aan en de onvoorzichtige erfgenaam draaide op voor die € 10.000,00.

De les blijft dus, dat het verstandig is om altijd te aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving. De kosten daarvan zijn beperkt (ca € 200,00) en het sluit een hoog risico uit.

Voor vragen kunt u altijd contact met mij opnemen.