Maximaal 5 jaar partneralimentatie per 1-1-2020, of toch niet?

Met ingang van 1 januari 2020 wordt de partneralimentatietermijn verkort. Dit geldt voor verzoeken tot echtscheiding ingediend vanaf 1 januari 2020. Deze wijziging heeft geen consequenties voor bestaande alimentatieverplichtingen.

Maximaal 5 jaar
Als hoofdregel geldt een partneralimentatietermijn van de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. Een huwelijk van 4 jaar leidt bijvoorbeeld tot een maximale partneralimentatieduur van 2 jaar. Na 10 jaar huwelijk geldt de maximale partneralimentatietermijn van 5 jaar.

Uitzonderingen
Er gelden een aantal uitzonderingen.

 1. Jongste kind 12 jaar
  De verplichting tot voldoening van partneralimentatie eindigt niet eerder dan op het tijdstip waarop het jongste kind 12 jaar is.
 1. Lang huwelijk en leeftijd AOW-10
  Indien partijen langer dan 15 jaar zijn gehuwd en de leeftijd van de gerechtigde ten hoogste 10 jaar lager is dan de AOW-gerechtigde leeftijd dan eindigt de verplichting op het tijdstip van het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.
 1. Tijdelijk: Lang huwelijk
  Indien partijen langer dan 15 jaar zijn gehuwd en de gerechtigde geboren is op/voor 1-1-1970 en de leeftijd meer dan 10 jaar lager is dan de AOW-gerechtigde leeftijd dan eindigt de verplichting na 10 jaar. Deze uitzondering vervalt 7 jaar na inwerkingtreding van de wet.
 1. Hardheidsclausule
  De rechter kan een verlengde partneralimentatietermijn vaststellen. Dit kan op verzoek van de alimentatiegerechtigde, indien de beƫindiging, gelet op alle omstandigheden van het geval, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet kan worden gevergd. Gedacht kan worden aan arbeidsongeschiktheid van de alimentatiegerechtigde of de zorg voor een ziek of gehandicapt kind. Het is nog niet duidelijk hoe rechters dit zullen gaan beoordelen. Dit kan onzekerheid opleveren.


Behoefte

Er moet wel behoefte aan partneralimentatie aanwezig zijn. Indien iemand in staat is om in het eigen levensonderhoud te voorzien dan is partneralimentatie niet aan de orde.

Heeft u vragen over partneralimentatie of kan ik u helpen? Neem dan contact met mij op.