Mogen kinderen kiezen als ze twaalf jaar zijn?

Een veel gehoord misverstand is dat kinderen mogen kiezen bij welke ouder ze willen wonen als ze twaalf jaar oud zijn.

Misverstand

Waar komt dit misverstand vandaan? Kinderen worden door de rechter gehoord vanaf de leeftijd van twaalf jaar. Indien ouders gaan scheiden of ouders een geschil hebben over de uitoefening van het ouderlijk gezag (waaronder de hoofdverblijfplaats of uitvoering van de zorgregeling) dan wordt een kind uitgenodigd voor een kindgesprek met de rechter. Dit is een kort, informeel gesprek, waarin het kind zijn/haar eigen mening mag geven. De rechter luistert naar de wensen van het kind. In echtscheidingszaken wordt vaak een brief door het kind aan de rechter verzonden. Deze brief of dit gesprek met de rechter is vertrouwelijk.

Er wordt naar de wensen van de kinderen geluisterd vanaf het moment waarop ze twaalf jaar oud zijn. Van kinderen kan niet verwacht en verlangd worden dat ze kunnen kiezen als ze twaalf jaar oud zijn. Dit is zelfs zeer schadelijk voor hun ontwikkeling.

Ouderschapsplan

Kinderen moeten betrokken worden bij het opstellen van een ouderschapsplan. In de wet is opgenomen dat in het ouderschapsplan moet worden opgenomen op welke wijze kinderen bij de totstandkoming van het ouderschapsplan zijn betrokken. Kinderen betrekken bij de totstandkoming van een ouderschapsplan dient te gebeuren op een manier die bij de leeftijd en ontwikkeling van het betreffende kind past. Voor kinderen vanaf twaalf jaar geldt in zijn algemeenheid dat geluisterd wordt naar de wensen van het betreffende kind. Dit betekent niet dat de mening van het kind doorslaggevend is. Kinderen overzien niet alle gevolgen en alle belangen.

Ouders verantwoordelijk

Ouders blijven verantwoordelijk voor de beslissingen in het belang van de kinderen. Beide ouders hebben in de meeste gevallen het gezag over de kinderen. De ouders moeten samen overleggen en beslissingen nemen over de kinderen. Tot het moment dat kinderen meerderjarig zijn ligt de verantwoordelijkheid voor de beslissingen in het belang van de kinderen bij de ouders. Hoe ouder de kinderen, hoe belangrijker de wensen van de kinderen zullen zijn. Ieder kind is weer anders. Kinderen moeten beschermd worden tegen loyaliteitsconflicten. Alle omstandigheden van het geval moeten worden afgewogen in geval van wijziging van de zorgregeling of wijziging van de hoofdverblijfplaats. Het hebben van meer vrijheid bij één van de ouders is bijvoorbeeld geen reden om dan de zorgregeling te wijzigen.

Heeft u vragen over het uitoefenen van het ouderlijk gezag of de zorgregeling of kan ik u helpen op het gebied van familierecht? Neem dan contact met mij op.