Nieuw Huwelijksvermogensrecht per 01-01-2018 voor nieuwe huwelijken

De algehele gemeenschap van goederen wordt voor huwelijken gesloten vanaf 01-01-2018 een beperkte gemeenschap van goederen. Indien geen huwelijkse voorwaarden worden opgesteld dan is sprake van gemeenschap van goederen. In 74% van de gesloten huwelijken worden geen huwelijkse voorwaarden opgesteld.

Huwelijken gesloten tot 01-01-2018
Voor huwelijken gesloten tot 01-01-2018 geldt als uitgangspunt dat sprake is van een algehele gemeenschap van goederen. De hoofdregel is dat alle goederen en alle schulden van de echtgenoten in de gemeenschap vallen (bij aanvang aanwezig en tijdens huwelijk verkregen). Er zijn een zeer beperkt aantal uitzonderingen. Regelmatig voorkomende uitzonderingen zijn indien in een testament of bij gift is bepaald dat een goed buiten de gemeenschap valt (uitsluitingsclausule).

Huwelijken gesloten vanaf 01-01-2018
Voor huwelijken gesloten vanaf 01-01-2018 geldt als uitgangspunt dat sprake is van een beperkte gemeenschap van goederen.

Tot de gemeenschap behoren:
– Alle voorhuwelijkse gezamenlijke goederen van de echtgenoten (zoals de al voor het huwelijk aanwezige gezamenlijke eigen woning).
– Alle overige goederen van de echtgenoten tijdens het huwelijk verkregen (door één van hen of door hen samen).
– Alle gezamenlijke schulden van de echtgenoten voor het huwelijk ontstaan.
– Alle tijdens het huwelijk ontstane schulden van de echtgenoten.

Belangrijkste uitzonderingen huwelijken gesloten vanaf 01-01-2018:
– Privé goederen van voor de huwelijkssluiting blijven privé (voorhuwelijkse privéwoning blijft privé).
– Goederen verkregen uit erfenis of gift zijn privé.
– Privé schulden van voor het huwelijk blijven privé schulden.
– Schulden die behoren tot een nalatenschap van de betreffende echtgenoot blijven privé.

Administreren
Indien na 01-01-2018 gehuwd wordt dan zullen drie vermogens aanwezig zijn. Het vermogen van de man, het vermogen van de vrouw en het vermogen van de gemeenschap. In de praktijk zullen vermogens vermengen. De privé schenking van de vrouw wordt gebruikt om de gezamenlijke woning te verbouwen of de privé erfenis van de man wordt gebruikt om de (gezamenlijke) hypotheek af te lossen. Administreren wordt in het nieuwe huwelijksvermogensrecht belangrijk. Helaas strandt 40% van de huwelijken. Indien niet kan worden aangetoond dat vermogen privé is dan zal dit in de gemeenschap vallen en gedeeld moeten worden bij echtscheiding.

Huwelijkse voorwaarden overbodig?
Voor het sluiten van een huwelijk wordt het na 01-01-2018 nog belangrijker om na te denken over de vermogensrechtelijke gevolgen van het huwelijk, daarover met elkaar te overleggen en daarover advies in te winnen. Is de wens dat wordt afgeweken van de wettelijke beperkte gemeenschap van goederen? Het sluiten van huwelijkse voorwaarden kan zinvol zijn. Dit zal voor ieder stel anders zijn.

Ook tijdens het huwelijk kan het inwinnen van advies over het sluiten van huwelijkse voorwaarden verstandig zijn. Bijvoorbeeld indien één van de echtgenoten zelfstandig ondernemer wordt.

Heeft u vragen over dit onderwerp of kunnen wij u helpen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.