Onterfd en toch informatie?

Onterfd en toch informatie? Steeds vaker komt het voor dat een ouder in een testament een of meer kinderen onterven. Ook komt voor dat kinderen alleen hun kindsdeel – de legitieme – krijgen, de helft van hun aanspraak zonder testament. Vaak is er dan sprake van een nieuwe levenspartner die tot erfgenaam wordt benoemd. De partner kan dan op dezelfde voet blijven doorleven. Kinderen die wel een kindsdeel krijgen, moeten daar dan meestal op wachten tot de partner ook is overleden.

De vraag is dan wel: hoe groot is de nalatenschap en wat is dan precies het aandeel van een kind? Vooral bij onterfde kinderen die toch aanspraak maken op hun legitieme is er vaak veel ergernis. Die uit zich dan ook in vragen over de bezittingen en schulden van hun overleden ouder.

De wet zegt uitdrukkelijk dat een kind recht op inzage heeft in alle stukken die van belang zijn voor berekening van de legitieme, het kindsdeel. En niet alleen inzage: ook afschriften van alle bescheiden moeten dan worden verstrekt door de langstlevende partner.

Maar hoever gaat dat? De rechtspraak daarover is nogal wisselend. Bij de ene rechter moeten bijvoorbeeld bankafschriften van de laatste vijf jaar worden getoond. De andere rechter houdt het strikt bij de situatie op sterfdatum. De onterfde kinderen hoeven immers niet te weten wat voor uitgavenpatroon vader of moeder erop nahield.

Toch kan informatie over het recente verleden van belang zijn, zeker wanneer de overleden ouder bijvoorbeeld ook stiefkinderen tot erfgenaam heeft benoemd. Dan rijst bijvoorbeeld de vraag of zij schenkingen hebben ontvangen en die mee moeten tellen bij de omvang van de nalatenschap.

Om daar zicht op te krijgen, zijn dan wel degelijk bankafschriften over een langere periode van belang of bijvoorbeeld aangiften inkomstenbelasting over voorgaande jaren.

Soms duurt het een hele tijd voor onterfde kinderen zich melden of kinderen die bij testament zijn beperkt tot het kindsdeel. Theoretisch kunnen bijvoorbeeld de erfgenamen van de later overleden partner nog te maken krijgen met vragen om informatie. En probeer dan maar eens bescheiden van tien jaar geleden of nog ouder boven water te krijgen.

Het is dus in dit soort situaties verstandig onterfde kinderen of kinderen die alleen recht hebben op een kindsdeel zo snel mogelijk informatie te geven en dat ook vast te leggen.

Vragen over onterfd en toch informatie? Neem gerust contact met mij op.