Ontslag op staande voet rechtsgeldig, maar werkgever moet toch de transitievergoeding betalen

Onlangs heeft de rechtbank Midden-Nederland een interessante uitspraak gedaan in een zaak waarin een werknemer ontslag op staande voet was gegeven. De werknemer was al geruime tijd in dienst bij een handel in bouwmaterialen. In de arbeidsovereenkomst was in een nevenactiviteitenbeding vastgelegd dat de werknemer niet voor eigen rekening ook in automaterialen mocht handelen. Werknemer heeft aan werkgever toestemming gevraagd om een product dat werkgever niet kon leveren toch aan een klant te mogen verkopen en wel voor eigen rekening. Werkgever heeft het verzoek van de werknemer afgewezen en toch heeft werknemer vervolgens producten zelf verkocht. De werkgever accepteerde dit niet en heeft de werknemer vervolgens op staande voet ontslagen. De werknemer is van mening dat het ontslag niet rechtsgeldig is en verzoekt onder meer toekenning van een billijke vergoeding van € 50.000,00, schadevergoeding voor het loon over de opzegtermijn, de transitievergoeding en een verklaring voor recht dat de werkgever geen rechten kon ontlenen aan het beding dat hij niet zelf producten mocht verkopen. De werkgever vraagt in dezelfde procedure een schadevergoeding (het loon over de opzegperiode) en de boetes wegens overtreding van het verbod om zelf producten te verkopen.

De kantonrechter is van mening dat de werknemer meer dan voldoende is gewaarschuwd dat hij zelf geen producten mocht verkopen en dat het ontslag op staande voet dus terecht is gegeven. Toch heeft de werknemer recht op de transitievergoeding, omdat de reden op grond waarvan het ontslag op staande voet is gegeven niet zonder meer samenvalt met een ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. Van een financieel nadeel voor de werkgever was geen sprake. Het gedrag van de werknemer is dus verwijtbaar maar niet ernstig verwijtbaar. De werknemer moet wel een schadevergoeding (het loon over de opzegperiode) en de boetes vanwege overtreding van het nevenactiviteitenbeding betalen. De boetes worden overigens wel gematigd.

Opvallend is dat hoewel sprake is van een terecht ontslag op staande voet toch de transitievergoeding moet worden uitbetaald.

Het geven van een ontslag op staande voet blijft risicovol en ook al wordt het ontslag op staande voet dus terecht gegeven, kan dat toch aanleiding zijn voor het betalen van de transitievergoeding (grofweg 1/3 maandsalaris per gewerkt dienstjaar) door de werkgever. De Wet Werk en Zekerheid die op 1 juli 2015 in werking getreden is, is ook voor dit soort zaken geen verbetering.