Scheiden in coronatijd: een eigen advocaat of samen één mediator?

Mediation

In veel gevallen lukt het om via mediation afspraken te maken over de gevolgen van de echtscheiding. Tijdens een mediationtraject worden samen in overleg afspraken gemaakt over de gevolgen van de echtscheiding zoals verdeling, afwikkeling huwelijkse voorwaarden, alimentatie en zorgregeling. De advocaat-mediator begeleidt, informeert en adviseert jullie beiden om tot afspraken te komen met betrekking tot de scheiding en de gevolgen daarvan. Julie voeren samen met de mediator gesprekken. Scheidingsmediation met behulp van een advocaat-mediator heeft als grote voordelen dat dat de advocaat-mediator jullie ook van juridische informatie voorziet en de procedure bij de rechtbank afwikkelt. De gemaakte afspraken worden in een echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan vastgelegd. Een scheiding via mediation kan snel afgerond zijn omdat de advocaat-mediator ook de echtscheidingsprocedure bij de rechtbank afwikkelt. De rechtbank kan snel een schriftelijke beslissing afgeven.

Een eigen advocaat

Indien mediation geen optie is dan kan ieder een eigen advocaat inschakelen. Een overlegscheiding met een eigen advocaat kan worden ingezet als jullie over bepaalde onderwerpen een verschillend standpunt innemen maar met behulp van deskundigen willen proberen om toch overeenstemming te bereiken. Tijdens een overlegscheiding kan met behulp van de advocaten worden geprobeerd om alsnog  (gedeeltelijk) overeenstemming te bereiken. Dit kan via briefwisseling of door het voeren van een 4-gesprek. Dit is een gesprek met beide partijen en de advocaten. Indien het lukt om afspraken te maken dan kunnen deze door de advocaten in een echtscheidingsconvenant en/of ouderschapsplan worden opgenomen.

Indien het niet lukt om (geheel) tot afspraken te komen dan kunnen de geschilpunten aan de rechter worden voorgelegd. Een van de advocaten start dan de echtscheidingsprocedure door het indienen van een verzoekschrift bij de rechtbank. De advocaat van de ander kan een schriftelijk verweerschrift bij de rechtbank indienen. Daarna zal een mondelinge behandeling (zitting) plaatsvinden. Daarna volgt de beslissing van de rechter.

Coronatijd

Juist in coronatijd is mijn advies om te proberen om in onderling overleg afspraken te maken. Via mediation is de snelste manier. In overleg met ieder een eigen advocaat kan de echtscheidingsprocedure ook redelijk snel worden afgewikkeld indien het lukt om overeenstemming te bereiken over de inhoud van een echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan. Indien het niet lukt om overeenstemming te bereiken dan duren de echtscheidingsprocedures op dit moment lang. Deze zaken worden door de rechtbank niet als urgent aangemerkt.

Heeft u vragen of kan ik u helpen op het gebied van echtscheiding? Neem dan contact met mij op.