Scheidingspiek in januari

Jaarlijks vinden in januari veel scheidingsmeldingen plaats. Tijdens de kerstvakantie en zomervakantie wordt de balans opgemaakt. In januari en september is jaarlijks een scheidingspiek zichtbaar.

In 2015 was het scheidingspercentage 39,6% (Huwelijksontbindingen door echtscheiding – Centraal Bureau voor de Statistiek). Daarnaast eindigde relaties van mensen met een geregistreerd partnerschap, samenlevingscontract en samenlevers. De gemiddelde leeftijd bij scheiding wordt steeds hoger. In 2014 was een derde ouder dan 50 jaar. In Nederland zijn bij ongeveer de helft van de scheidingen kinderen betrokken.

In geval van een huwelijk is een ontbinding van het huwelijk door de rechtbank noodzakelijk. Daarvoor is altijd een advocaat nodig. Een mediator of scheidingsbemiddelaar, niet zijnde een advocaat, kan geen verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank indienen.

Het is belangrijk om afspraken te maken over de gevolgen van de scheiding zoals de woning, verdeling, alimentatie en pensioen. Ook indien geen huwelijk aanwezig is dan is het belangrijk om afspraken te maken over de gevolgen van het uiteengaan. De afspraken worden in een echtscheidingsconvenant vastgelegd. Indien kinderen aanwezig zijn dan moet een ouderschapsplan worden opgesteld waarin de afspraken rondom de kinderen worden vastgelegd. Ter verkrijging van een executoriale titel is het belangrijk dat het scheidingsconvenant, ouderschapsplan en de kinderalimentatie in een beslissing van de rechtbank wordt opgenomen. Een mediator, niet zijnde een advocaat, kan een dergelijk verzoek niet bij de rechtbank indienen.

Eenmaal gemaakte afspraken tussen partijen zijn bindend. Het is belangrijk dat duurzame afspraken gemaakt worden. In de praktijk wordt nog wel eens te weinig aandacht besteed aan deskundigheid en kwaliteit van het juridisch advies. Nog te vaak is de wens om goedkoop te scheiden. Belangrijk is om stil te staan bij de kwaliteit en deskundigheid van het advies. Waar blijkt de deskundigheid uit? Kies daarom voor een vFAS advocaat of een vFAS advocaat-mediator aangesloten bij de vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators.

De scheiding en de gevolgen van de scheiding kunnen via mediation, via een overlegscheiding met een eigen advocaat of met een eigen advocaat worden vastgelegd.

Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.