UBO-register

Sinds 27 september 2020 bestaat er voor veel ondernemingen een verplichting om hun UBO’s in te schrijven in het UBO-register. Deze ondernemingen hebben hier tot 27 maart 2022 de tijd voor.

Een UBO is een zogenaamde Ultimate Beneficial Owner, oftewel een persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een vennootschap of andere juridische entiteit. Het Bureau Economische Handhaving van de Belastingdienst zal gaan handhaven op de juistheid en volledigheid van de registraties. Bij niet-tijdige registratie kan bijvoorbeeld een geldboete tot een maximum van € 22.500 worden opgelegd.

Heeft u vragen over wie de UBO is van uw bedrijf? Neem dan contact met ons op.