Veelvuldig privégebruik van zakelijke telefoon leidt tot verrekening van loonvordering

Dat werknemers tijdens werktijd af en toe een privé WhatsApp bericht – moeten – verzenden is algemeen aanvaard. Ook als dit met de door de werkgever ter beschikking gestelde telefoon gebeurt.

Uitgangspunt is dat werknemers en werkgevers op redelijke wijze met elkaar omgaan. De praktijk is echter weerbarstig. In een zeer recent vonnis van de kantonrechter (Rechtbank Zeeland-West-Brabant) was één van de geschilpunten waarover de kantonrechter in een arbeidszaak moest oordelen of en in hoeverre de tijd die gemoeid was met het privé WhatsApp gebruik van de werknemer verrekend mocht worden in de financiële eindafrekening. De arbeidsovereenkomst van de desbetreffende werknemer was inmiddels geëindigd. De werkgever stelde zich op het standpunt dat met de 1255 WhatsApp privé-berichten (in een betrekkelijk korte periode) veel tijd verloren was gegaan. Deze tijd had de werknemer immers niet voor de werkgever kunnen werken. De werkgever wilde de met de WhatsApp berichten gemoeide tijd en de tijd die gemoeid was met het verwerken van de berichten (de berichten waren deels van emotionele/affectieve aard) verrekenen in de eindafrekening. De kantonrechter ging per bericht, het waren er dus 1255, uit van een gemiddelde tijdsduur van 2,5 à 3 minuten per bericht, zodat de kantonrechter de door de werkgever geschatte geleden schade heeft afgerond op een bedrag van € 1.500,00. Immers, de werknemer heeft ten tijde van het verzenden van de WhatsApp berichten niet kunnen werken en uitgangspunt is nog steeds dat een werknemer die niet werkt ook geen loon ontvangt.

Het maakt overigens geen verschil of de telefoon door de werkgever ter beschikking wordt gesteld of dat de werknemer de WhatsApp berichten via zijn privé telefoon verzendt. De met de WhatsApp berichten gemoeide tijd blijft immers dezelfde.

Als daar aanleiding voor bestaat, is het verstandig om het WhatsApp gebruik van werknemers ter discussie te stellen. Overleg verdient altijd de voorkeur. De regels met betrekking tot het WhatsApp gebruik kunnen in een reglement worden vastgelegd. Ook als dat niet is gebeurd, hebben werkgevers met dit vonnis in de hand een middel om het WhatsApp gebruik bespreekbaar te maken en als het toch de spuigaten uitloopt maatregelen te nemen.