Verhuur kantoorgebouw: energielabel C-verplichting vanaf 2023

Bent u huurder of verhuurder van een kantoorgebouw? Vanaf 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen groter dan 100 m² minimaal energielabel C hebben. Veel kantoorgebouwen beschikken nu nog niet over minimaal energielabel C. Volgens schatting was dit 48% op 1 juli 2022. Veel verhuurders moeten de komende tijd maatregelen nemen om hun kantoorgebouw geschikt te maken voor minimaal energielabel C.

Handhaving

Bij energielabel D of lager riskeert de verhuurder een boete of moet het kantoorgebouw worden gesloten. De website van het Informatiepunt Leefomgeving heeft een stappenplan en een stroomdiagram voor toezicht en handhaving gepubliceerd.

De vijf stappen van toezicht en handhaving zijn:

  1. vooraankondiging: brief aan alle kantoorgebouwen (planning 2022);
  2. controle: alle kantoorgebouwen aanschrijven (vanaf 2023);
  3. hercontrole op de aanschrijving;
  4. handhaving;
  5. escalatie handhaving.

Het Informatiepunt Leefomgeving heeft de eerste drie stappen in het onderstaande stroomdiagram uitgewerkt:

Stroomdiagram - Verhuur kantoorgebouw: energielabel C-verplichting

Gebrek

Daarnaast kan het ontbreken van de energielabel C-verplichting een gebrek in de huurovereenkomst opleveren. Als de verhuurder niet meewerkt en het kantoorgebouw voldoet niet aan de label C-verplichting, dan mag het kantoorgebouw niet meer als zodanig worden gebruikt, zodat de verhuurder zijn verplichting om het gehuurde aan huurder ter beschikking te stellen niet langer na zal kunnen komen.

Advies verhuurder

Zorg dat u als verhuurder op tijd investeert om te waarborgen dat het kantoorgebouw per 1 januari 2023 aan de energielabel C-verplichting voldoet.

Het kan zijn dat u in de huurovereenkomst met de huurder een regeling over de verdeling van de kosten heeft afgesproken. Zo niet, dan kunt u met de huurder afspraken maken over de verdeling van de kosten.

Advies huurder

Overleg met uw verhuurder of het kantoorgebouw aan de energielabel C-verplichting voldoet. Spreek met de verhuurder af hoe de kosten voor de aanpassingen worden verdeeld.

Meer weten?

Heeft u vragen over dit onderwerp? Wenst u een huurovereenkomst op te stellen of te laten beoordelen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.