Vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandsverzekering óók voor ondernemers

Wanneer u, als ondernemer of als particulier, een rechtsbijstandsverzekering heeft, kunt u bij Wiggers Ross Advocaten | Belastingkundigen terecht.

In vrijwel alle gevallen zijn ondernemers en particulieren met een rechtsbijstandsverzekering verplicht om hun juridisch vraagstuk of geschil eerst aan de juristen van de verzekeraar zelf voor te leggen. Pas wanneer de zaak ingewikkeld blijkt – en dat is al vrij snel het geval – of in geval van spoedeisendheid of wanneer geprocedeerd moet worden, besteed de verzekeraar het dossier uit aan een advocaat.

Voor het uitbesteden van de dossiers maken de rechtsbijstandsverzekeraars, zoals DAS, ARAG en Interpolis, gebruik van een vast netwerk van advocatenkantoren. Veelal heeft de verzekeringsmaatschappij vaste prijsafspraken met die advocatenkantoren gemaakt die een willekeurige advocaat op uw zaak zetten en dan een vast bedrag ontvangen.

Als gevolg hiervan zou uw zaak worden behandeld door een advocatenkantoor en advocaat die u eigenlijk niet zelf gekozen zou hebben. U zit niet te wachten op een advocaat die u is opgedrongen door uw verzekeraar en bij wie u zich eigenlijk niet prettig voelt. Het is immers belangrijk met een advocaat een vertrouwensband te hebben en ervan overtuigd te zijn dat uw zaak in goede handen is.

Aan deze gang van zaken heeft het Europees Hof van Justitie al in 2013 een einde gemaakt. En recent, in twee uitspraken van 7 april 2016, heeft het Europees Hof nog eens bevestigd dat de verzekeraar de vrije advocaatkeuze niet kan beperken. En dat geldt niet alleen voor ‘gewone’ procedures bij de rechtbank, maar ook voor zogenaamde administratieve procedures zoals bijvoorbeeld UWV- en bezwaarprocedures. Ook voor dergelijke procedures geldt dat u het recht heeft uw eigen advocaat te kiezen.

Dus ook wanneer u een rechtsbijstandsverzekering heeft, kunt u contact opnemen met Wiggers Ross Advocaten | Belastingkundigen. Aan de hand van uw specifieke zaak en de voorwaarden van uw verzekering beoordelen wij met u de mogelijkheden om u verder bij te staan onder de dekking van uw polis.