Wanneer heeft een getrouwde ondernemer toestemming nodig van zijn echtgenote bij het verrichten van een rechtshandeling?

Inleiding

Zoals u wellicht weet, behoeft een getrouwde ondernemer op grond van de wet in bepaalde gevallen toestemming van zijn echtgenote voor het verrichten van een rechtshandeling. Het is niet mogelijk om de werking van dit toestemmingsvereiste (bijvoorbeeld in huwelijkse voorwaarden) uit te sluiten.

De verplichting is in de wet opgenomen, om het gezin van de getrouwde ondernemer te beschermen tegen rechtshandelingen die gezien het voorwerp van de rechtshandeling (woning) of de aard daarvan benadelend (kunnen) zijn of een groot financieel risico meebrengen voor het gezin.

Geen toestemming nodig

Uiteraard is niet voor alle rechtshandelingen toestemming van een echtgenote nodig. De wet bepaalt dat een getrouwde ondernemer geen toestemming nodig heeft van zijn echtgenote, indien hij verplicht is de rechtshandeling te verrichten op grond van de wet. Toestemming is ook niet nodig indien de rechtshandeling voortvloeit uit een voorafgaande rechtshandeling waarvoor die toestemming reeds is verleend of niet was vereist.

Wel toestemming nodig

Toestemming is onder meer wel vereist voor gevallen waarbij – kort gezegd – de echtelijke woning is betrokken (zoals bij vervreemding, bezwaring of ingebruikgeving van de woning).

Daarnaast is toestemming vereist voor het aangaan van overeenkomsten die ertoe strekken dat de getrouwde ondernemer zich – kort gezegd – als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, tenzij dit geschiedt in (of ten behoeve van) de normale uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Er is echter slechts sprake van een rechtshandeling die geschiedt in de normale uitoefening van zijn beroep of bedrijf, indien de rechtshandeling gebruikelijk is, dat wil zeggen dat zij ‘plegen te worden verricht’. Of sprake is van deze uitzondering, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Conclusie

Een getrouwde ondernemer dient alert te zijn op het feit dat hij mogelijk toestemming van zijn echtgenote nodig heeft voor het verrichten van een rechtshandeling. Een rechtshandeling die een echtgenoot onterecht zonder toestemming van zijn echtgenote heeft verricht, kan vernietigd worden door zijn echtgenote. Twijfelt u of u toestemming van uw echtgenote nodig heeft voor een rechtshandeling, neemt u dan gerust contact met ons op!

Overigens is in het bovenstaande uitgegaan van een situatie waarin een mannelijke ondernemer is getrouwd met een vrouwelijke echtgenote. Vanzelfsprekend geldt het bovenstaande voor alle huwelijkspartners en ook voor geregistreerde partners.