Wat zijn de verschillen tussen een geregistreerd partnerschap en een samenlevingsovereenkomst?

Regelmatig wordt geregistreerd partnerschap en samenlevingsovereenkomst door elkaar gehaald. Wat zijn de belangrijkste verschillen?

I   Hoe regelen

Geregistreerd partnerschap wordt geregistreerd bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente. Het is mogelijk om partnerschapsvoorwaarden door de notaris te laten opstellen maar deze worden meestal niet opgesteld.

Een samenlevingsovereenkomst is een overeenkomst waarin afspraken worden opgenomen over de samenwoning. Meestal wordt een samenlevingsovereenkomst door een notaris opgesteld.

II  Bezittingen en schulden

Tussen de geregistreerd partners bestaat in beginsel gemeenschap van goederen. Het is mogelijk om in partnerschapsvoorwaarden af te wijken van de wettelijke gemeenschap van goederen maar deze worden in de meeste gevallen niet opgesteld. Gemeenschap van goederen betekent dat in beginsel alle bezittingen en schulden gezamenlijk zijn. Vanaf 1 januari 2018 geldt een beperkte gemeenschap. Dit betekent dat alle voor het geregistreerd partnerschap aanwezige privé bezittingen en privé schulden privé blijven. Dit is hetzelfde als bij een huwelijk.

In een samenlevingsovereenkomst worden de afspraken over de samenwoning op maat gemaakt. Uitgangspunt bij een samenlevingsovereenkomst is dat er geen gemeenschap ontstaat. Ieder is eigenaar van zijn/haar bezittingen. Ieder is verantwoordelijk voor de door hem/haar aangegane schulden. Door gezamenlijke aankopen van bijvoorbeeld een woning kan er wel gemeenschappelijk eigendom ontstaan ten aanzien van bepaalde goederen zoals een woning. Ook is het mogelijk dat een gezamenlijke schuld wordt aangegaan bijvoorbeeld een hypothecaire geldlening voor de (gezamenlijke) woning. In de samenlevingsovereenkomst kunnen afspraken zijn opgenomen over bezittingen en schulden.

III Gezag over de kinderen

Over kinderen geboren tijdens het geregistreerd partnerschap wordt gezamenlijk gezag uitgeoefend door de ouders (geregistreerd partners).

Indien een samenlevingsovereenkomst aanwezig is dan ontstaat geen gezamenlijk gezag. De vader moet de kinderen erkennen en het gezamenlijk gezag moet bij de rechtbank geregistreerd worden.

IV Partneralimentatie

Indien geregistreerd partnerschap aanwezig is dan is een onderhoudsplicht jegens elkaar aanwezig. Dit kan tot partneralimentatie leiden.

In geval van een samenlevingsovereenkomst is er geen onderhoudsplicht.

V  Pensioen

Geregistreerd partnerschap leidt tot het recht op de helft van elkaars pensioen opgebouwd tijdens het geregistreerd partnerschap.

In een notarieel samenlevingsovereenkomst kunnen afspraken over pensioen worden opgenomen. Dit hoeft niet.

VI Erfgenaam

Geregistreerd partners zijn elkaars erfgenaam. Samenlevers met een samenlevingsovereenkomst zijn niet elkaars erfgenaam. Hiervoor dient een testament te worden opgesteld bij de notaris.

VII Einde

Geregistreerd partnerschap zonder rechter

Een geregistreerd partnerschap kan, als er geen minderjarige kinderen zijn, met hulp van een advocaat snel zonder rechter worden beëindigd als het lukt om samen afspraken te maken. Deze worden in een overeenkomst opgenomen. Daarnaast wordt een verklaring opgesteld die ook ondertekend is door de advocaat waaruit blijkt dat er een beëindigingsovereenkomst aanwezig is. De advocaat laat de partnerschapsbeëindiging inschrijven in de registers van de burgerlijke stand.

Geregistreerd partnerschap door de rechter

Indien u samen minderjarige kinderen heeft of het niet lukt om afspraken te maken dan moet het geregistreerd partnerschap worden ontbonden door de rechter. Daarvoor is een advocaat nodig.

Samenlevingsovereenkomst

In de samenlevingsovereenkomst worden afspraken opgenomen over de beëindiging. Indien geschillen ontstaan dan kunt u zich laten adviseren door een familierechtadvocaat.

Heeft u vragen over geregistreerd partnerschap of samenlevingsovereenkomst of kan ik u helpen? Neem dan contact met mij op.