Bent u op zoek naar een deskundige en praktische echtscheidingsmediator in Duiven?

Voor echtscheidingsmediation in Zevenaar vlakbij Duiven kunt u bij Wiggers Ross Advocaten Belastingkundigen terecht. Indien jullie in staat zijn om samen in overleg afspraken te maken dan is mediation een optie. De verwachting moet wel zijn dat het lukt om in onderling overleg afspraken te maken omtrent de echtscheiding.

Scheidingsmediation in Duiven met behulp van een advocaat-mediator onderscheidt zich van andere mediations doordat de advocaat-mediator jullie ook van juridische informatie voorziet en de procedure bij de rechtbank afwikkelt. Scheidingsmediation gaat verder dan scheidingsbemiddeling.

De advocaat-mediator begeleidt, informeert en adviseert jullie beiden om tot afspraken te komen met betrekking tot de scheiding  en de gevolgen daarvan. Julie voeren samen met de advocaat-mediator gesprekken. Deze gesprekken zijn vertrouwelijk. De gemaakte afspraken worden in een echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan vastgelegd.

Een scheiding via mediation kan snel afgerond zijn omdat de advocaat ook de echtscheidingsprocedure bij de rechtbank start. De advocaat-mediator dient namens u beiden een verzoek tot echtscheiding in bij de rechtbank. Aan de rechtbank wordt verzocht de echtscheiding uit te spreken en de gemaakte afspraken in het echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan op te nemen in de beslissing van de rechtbank. De rechtbank kan snel een schriftelijke beschikking afgeven. Daarna wordt de echtscheidingsbeschikking van de rechtbank door de advocaat ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand en is de echtscheiding definitief.