Vordering indienen

Vul onderstaand formulier in voor uw vordering indienen op de gefailleerde te registreren ter verificatie, zodat de curator uw vordering kan opnemen op de lijst der voorlopig erkende vorderingen. Na verzending ontvangt u een ontvangstbevestiging. Binnen afzienbare tijd ontvangt u per e-mail bericht of uw vordering daadwerkelijk is opgenomen op de lijst der voorlopig erkende vorderingen. Overige correspondentie in dit faillissement ontvangt u in beginsel ook per e-mail.
De curator behoudt zich overigens het recht voor om op de voorlopige erkenning terug te komen, zelfs tegen het einde van het faillissement.


  Exclusief incassokosten en/of dwangbevelen, inclusief rente en BTW  JaNee
  U kunt bewijs aangaande uw vordering hier direct meesturen.
  Let op: alleen de bestandstypen zip,rar,jpg,jpeg,png,gif,pdf,doc,docx kunnen worden geüpload.  EigendomsvoorbehoudRecht van reclameRetentierechtPand- of hypotheekrechtAndersNee
  Zo ja, dan bent u verplicht de curator schriftelijke bewijzen te overleggen.
  U kunt eventuele schriftelijke bewijzen hier direct meesturen.
  Let op: alleen de bestandstypen zip,rar,jpg,jpeg,png,gif,pdf,doc,docx kunnen worden geüpload.