Vordering indienen

Vul onderstaand formulier in voor uw vordering indienen op de gefailleerde te registreren ter verificatie. Dit doet u zodat de curator uw vordering kan opnemen op de lijst der voorlopig erkende vorderingen. Na verzending ontvangt u een ontvangstbevestiging. Binnen afzienbare tijd ontvangt u per e-mail bericht of uw vordering daadwerkelijk is opgenomen op de lijst der voorlopig erkende vorderingen. Overige correspondentie in dit faillissement ontvangt u in beginsel ook per e-mail.
De curator behoudt zich overigens het recht voor om op de voorlopige erkenning terug te komen, zelfs tegen het einde van het faillissement.


  Exclusief incassokosten en/of dwangbevelen, inclusief rente en BTW  JaNee
  U kunt bewijs aangaande uw vordering hier direct meesturen.
  Let op: alleen de bestandstypen zip,rar,jpg,jpeg,png,gif,pdf,doc,docx kunnen worden geüpload.  EigendomsvoorbehoudRecht van reclameRetentierechtPand- of hypotheekrechtAndersNee
  Zo ja, dan bent u verplicht de curator schriftelijke bewijzen te overleggen.
  U kunt eventuele schriftelijke bewijzen hier direct meesturen.
  Let op: alleen de bestandstypen zip,rar,jpg,jpeg,png,gif,pdf,doc,docx kunnen worden geüpload.