Even bijpraten… over algemene voorwaarden

Donderdag 4 april 2019 van 17.00 uur tot 18.30 uur
Bij Wiggers Ross Advocaten en Belastingkundigen

Wie kent ze niet? Algemene voorwaarden komen ondernemers overal tegen. De meeste gebruiken ze ook zelf, soms al jaren, zonder er in de praktijk naar om te kijken. Ze zijn immers bedoeld als er iets goed fout gaat.

De praktijk leert, dat op zo’n moment de voorwaarden niet altijd doen wat een ondernemer er van verwacht. En soms beroept een leverancier zich op algemene voorwaarden, terwijl dat niet kan.

Doe u zaken met consumenten ligt het bovendien weer anders dan als ondernemingen onderling.

Reden om dus in een bijpraatsessie de praktijkkennis van ondernemers wat op te frissen.

Het programma ziet er zo uit:

16.30 uur inloop, koffie en thee
17.00 uur welkom door Andrea Faber
17.05 uur presentatie door Marja Gockel
17.35 uur vragen en discussie
18.00 uur drankje
18.30 uur sluiting

Wilt u deelnemen op 4 april a.s., dan graag een e-mailtje aan evenbijpraten@wiggersfaber.nl. Wilt u een introducee meenemen dan verzoeken wij u hem/haar eveneens op te geven onder vermelding van zijn/haar persoons- en bedrijfsgegevens.

Wij organiseren elke twee maanden een bijpraatsessie over een onderwerp dat voor u van belang is. De volgende sessie staat gepland op donderdag 6 juni 2019 en heeft als thema: De FIOD op bezoek… wat te doen en te laten.