De feitelijk beleidsbepaler

Op 23 maart 2023 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan in een procedure die mijn kantoorgenoot Henk-Jan ter Waarbeek heeft gevoerd tegen een aantal personen die betrokken zijn bij…

Lees meer

Medewerker

door: MR. T.S. WEIJERS

Komt een huurder van overige (230a-)bedrijfsruimte ook in aanmerking voor huurkorting wegens corona? Vervolg

In een vorig blog is al geschreven dat de Hoge Raad op 24 december 2021 in zijn arrest heeft geoordeeld dat een huurder van 290-bedrijfsruimte vanwege de coronapandemie in aanmerking kan…

Lees meer

Medewerker Leonie Kok

door: MR. L.M. KOK

CKI, BKR en AVG: niet altijd even simpel om van een registratie af te komen

Het volgende doet zich (kort samengevat) voor: Een man heeft een hoge functie bekleed bij een internationaal bedrijf. In 2011 heeft hij een woonhuis gekocht voor meer dan € 1…

Lees meer

Medewerker

door: MR. M.A.A. GOCKEL-GIESKES

Betalingsproblemen

Ruim een week geleden schreef ik een blog waarin ik u erop wees dat u tot en met 22 februari 2023 de tijd heeft om een definitieve berekening van de…

Lees meer

Medewerker

door: MR. T.S. WEIJERS

Definitieve berekening van de NOW

Middels deze blog wil ik u kort informeren over het feit dat u tot uiterlijk 22 februari 2023 de definitieve berekening van de NOW kunt aanvragen ten aanzien van de…

Lees meer

Medewerker

door: MR. T.S. WEIJERS

Verzekering en bewind

In vorige blogs heb ik aandacht besteed aan testamentair bewind en verzekeringsuitkeringen. In deze bijdrage combineer ik beide onderwerpen. Nog even ter herinnering: in een testament kan de erflater bepalen,…

Lees meer

MR. R.H. VAN DE BEETEN, rob

door: MR. R.H. VAN DE BEETEN

Update UBO-register

Begin dit jaar schreef ik een blog over de verplichting die op ondernemingen rust om hun UBO’s in te schrijven in het UBO-register. In het UBO-register staat wie de eigenaar…

Lees meer

Medewerker

door: MR. T.S. WEIJERS

Verzekeringsuitkeringen: bij wie komen ze terecht?

Veel mensen hebben een levensverzekering. Soms is dat een kapitaalverzekering (uitkering bij overlijden én met vaste uitkering op de einddatum). Soms is dat een overlijdensverzekering (keert alleen uit bij overlijden…

Lees meer

MR. R.H. VAN DE BEETEN, rob

door: MR. R.H. VAN DE BEETEN

Kostbaar optimisme

Wie erfgenaam wordt, denkt vrijwel altijd aan ontvangen, niet aan betalen. Toch kan dat voorkomen. Bij de rechter kwam een zaak van een erfgenaam die ervan overtuigd was dat er…

Lees meer

MR. R.H. VAN DE BEETEN, rob

door: MR. R.H. VAN DE BEETEN

Wanneer moet de jaarrekening over boekjaar 2021 uiterlijk worden gedeponeerd?

De meeste ondernemingen hebben een boekjaar dat gelijk loopt met een kalenderjaar. Meestal wordt er door de ondernemer van uitgegaan dat de jaarrekening in die gevallen uiterlijk op 31 december…

Lees meer

Medewerker

door: MR. T.S. WEIJERS

Testament en bewind

Af en toe kom je in een testament een bijzondere regeling tegen, zoals bewind. De overledene, we noemen die ook wel erflater, heeft dan zijn vermogen geheel of gedeeltelijk nagelaten…

Lees meer

MR. R.H. VAN DE BEETEN, rob

door: MR. R.H. VAN DE BEETEN

Verhuur kantoorgebouw: energielabel C-verplichting vanaf 2023

Bent u huurder of verhuurder van een kantoorgebouw? Vanaf 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen groter dan 100 m² minimaal energielabel C hebben. Veel kantoorgebouwen beschikken nu nog niet over minimaal…

Lees meer

Medewerker Leonie Kok

door: MR. L.M. KOK

Verkorte betaaltermijnen van grootbedrijf aan mkb per 1 juli 2022

Verkorte betaaltermijnen van grootbedrijf aan mkb per 1 juli 2022 Nu de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) om de gevolgen van de corona-crisis…

Lees meer

Medewerker

door: MR. H.J.D. TER WAARBEEK

Wanneer heeft een getrouwde ondernemer toestemming nodig van zijn echtgenote bij het verrichten van een rechtshandeling?

Inleiding Zoals u wellicht weet, behoeft een getrouwde ondernemer op grond van de wet in bepaalde gevallen toestemming van zijn echtgenote voor het verrichten van een rechtshandeling. Het is niet…

Lees meer

Medewerker

door: MR. T.S. WEIJERS

UBO-register

Sinds 27 september 2020 bestaat er voor veel ondernemingen een verplichting om hun UBO’s in te schrijven in het UBO-register. Deze ondernemingen hebben hier tot 27 maart 2022 de tijd…

Lees meer

Medewerker

door: MR. T.S. WEIJERS

Minimumduur bij huurovereenkomsten van woonruimte voor (on)bepaalde tijd

Kan een verhuurder met de huurder overeenkomen dat de huurder voor een minimale duur in de woning verblijft? Huur voor onbepaalde tijd De verhuurder en de huurder kunnen kiezen voor…

Lees meer

Medewerker Leonie Kok

door: MR. L.M. KOK

Bestuursbesluiten

Een bestuursbesluit is een besluit dat genomen wordt door het statutaire bestuur van een vennootschap. Een besluit van het bestuur geldt als een besluit van de vennootschap. Uit de wet…

Lees meer

Medewerker

door: MR. T.S. WEIJERS

Komt een huurder van bedrijfsruimte in aanmerking voor huurkorting wegens corona? Vervolg

De pijn van de coronapandemie moet worden verdeeld, maar hoe dan? In een eerder blog is al gesteld dat rechtspraak over dit onderwerp verdeeld was. Daarnaast had de rechtbank Roermond…

Lees meer

Medewerker

door: MR. M.A.A. GOCKEL-GIESKES

Kan een vriendenstichting erven?

Kan een vriendenstichting erven? Niet iedereen kan zomaar erven. Dat geldt zelfs voor het gewone erfrecht. Hierin zijn familieleden de eersten die kunnen erven. Wanneer een familielid de hand heeft…

Lees meer

MR. R.H. VAN DE BEETEN, rob

door: MR. R.H. VAN DE BEETEN

Driemaal is (geen) scheepsrecht?

De juridische reflectie op de toeslagenaffaire ontleed Voor een goede toepassing van de wet is de wetsgeschiedenis van groot belang. Wat in de toelichting bij een wetsvoorstel staat en wat…

Lees meer

MR. R.H. VAN DE BEETEN, rob

door: MR. R.H. VAN DE BEETEN

Grensgevallen voor de bedenktijd van de koop van een (bedrijfs)woning

Grensgevallen voor de bedenktijd van de koop van een (bedrijfs)woning Stel, u brengt een bod uit op een woning. U wordt door de makelaar gebeld met de mededeling dat uw…

Lees meer

Medewerker Leonie Kok

door: MR. L.M. KOK

Vergeten levensverzekering

In 2018 was het gemiddelde bedrag dat een erfgenaam ontving € 25.000,00. Alle overleden personen in dat jaar – 152.000 – lieten samen een vermogen na van 18,6 miljard euro. Een…

Lees meer

MR. R.H. VAN DE BEETEN, rob

door: MR. R.H. VAN DE BEETEN

Onterfd en toch informatie?

Onterfd en toch informatie? Steeds vaker komt het voor dat een ouder in een testament een of meer kinderen onterven. Ook komt voor dat kinderen alleen hun kindsdeel – de…

Lees meer

MR. R.H. VAN DE BEETEN, rob

door: MR. R.H. VAN DE BEETEN

Geen erfgenaam, toch erfbelasting?

Geen erfgenaam, toch erfbelasting? In veel testamenten regelt een erflater het geval dat bijvoorbeeld zijn of haar relatie is geëindigd en dan iemand anders mag erven. Wanneer dat de erfgenamen…

Lees meer

MR. R.H. VAN DE BEETEN, rob

door: MR. R.H. VAN DE BEETEN

Verstopte erfgenamen

Verstopte erfgenamen. Een grote boer had in de jaren zestig een stuk van zijn grond aan een knecht en diens vrouw verkocht om daar een huis op te bouwen. De…

Lees meer

MR. R.H. VAN DE BEETEN, rob

door: MR. R.H. VAN DE BEETEN

Huur bedrijfsruimte: voorkom fouten bij het sluiten van een huurovereenkomst

Via een standaardmodel wordt in de praktijk nog weleens een huurovereenkomst voor bedrijfsruimte aangegaan. Dit terwijl niet is nagedacht over de (on)mogelijkheden en onderwerpen die voor de verhuurder en huurder…

Lees meer

Medewerker Leonie Kok

door: MR. L.M. KOK

Oud zeer voor de erfgenamen van nieuwe partner

Oud zeer voor de erfgenamen van nieuwe partner. Dankzij oud-hoogleraar en notaris Van Mourik kennen we in het erfrecht nu het systeem waarin de langstlevende partner min of meer alles…

Lees meer

MR. R.H. VAN DE BEETEN, rob

door: MR. R.H. VAN DE BEETEN

Gelijktijdig overlijden: wat nu?

Een paar jaar geleden ging een jong getrouwd stel op huwelijksreis naar Latijns-Amerika. Daar overkwam hen een ongeval. Beiden werden ernstig gewond naar een ziekenhuis gebracht. Ondanks alle inspanningen van…

Lees meer

MR. R.H. VAN DE BEETEN, rob

door: MR. R.H. VAN DE BEETEN

Vernietiging testament bij leven?

Vernietiging van testament bij leven? Wie een testament wil opmaken of veranderen, moet op zo’n moment goed bij zijn of haar hoofd zijn. En dat dan op twee manieren: goed…

Lees meer

MR. R.H. VAN DE BEETEN, rob

door: MR. R.H. VAN DE BEETEN

Krapte woningmarkt: wie mag na een scheiding in de huurwoning blijven wonen?

Bij een echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap komt het regelmatig voor dat beide ex-partners met uitzondering van de ander in de huurwoning wensen…

Lees meer

Medewerker Leonie Kok

door: MR. L.M. KOK

Een executeur, een B.V. en ruziënde erfgenamen. Wat te doen?

Een executeur, een B.V. en ruziënde erfgenamen. Wat te doen? In veel testamenten wordt een familielid of een vertrouwde bekende tot executeur-testamentair benoemd. De wet gaat ervan uit, dat de…

Lees meer

MR. R.H. VAN DE BEETEN, rob

door: MR. R.H. VAN DE BEETEN

Legitieme portie: geef mijn portie maar aan Fikkie?

De meeste mensen weten weinig van erfrecht, maar sommige begrippen zijn bij de meeste Nederlanders wel bekend. De belangrijkste is misschien wel legitieme portie of – zoals het in de…

Lees meer

MR. R.H. VAN DE BEETEN, rob

door: MR. R.H. VAN DE BEETEN

Staat dit in het testament? Was opa wel goed bij zijn hoofd?

Die verzuchting over het testament is natuurlijk niet nieuw. Nu mensen langer leven én op latere leeftijd vooral Alzheimer soms ongenadig toeslaat, kan men het wel steeds vaker horen. Voor…

Lees meer

MR. R.H. VAN DE BEETEN, rob

door: MR. R.H. VAN DE BEETEN

Servicekosten woonruimte: moet de huurder of de verhuurder de VvE-bijdrage betalen?

Servicekosten woonruimte: moet de huurder of de verhuurder de VvE-bijdrage betalen? Iedere eigenaar van een appartement is maandelijks een bijdrage verschuldigd aan de Vereniging van Eigenaren (VvE). Het komt regelmatig…

Lees meer

Medewerker Leonie Kok

door: MR. L.M. KOK

Debiteur failliet: het retentierecht en het pandrecht

Debiteur failliet: het retentierecht en het pandrecht De media schrijven er veel over: in 2021 wordt in Nederland een grote faillissementsgolf verwacht. De ondernemers van Nederland doen er goed aan…

Lees meer

Medewerker

door: MR. T.S. WEIJERS

Wie wilde de overledene nu echt begunstigen?

Nederlanders staan bekend om hun liefde voor verzekeren. Alle mogelijke risico’s worden uitgesloten via een keur aan verzekeringen. In menige erfenis zitten dan ook polissen, niet alleen een opstalverzekering voor…

Lees meer

MR. R.H. VAN DE BEETEN, rob

door: MR. R.H. VAN DE BEETEN

Komt een huurder van bedrijfsruimte in aanmerking voor huurkorting wegens corona?

De kreet: “de pijn moet worden verdeeld” wordt vaak geopperd door zowel huurders als verhuurders die te maken hebben met gehuurde bedrijfsruimte. Komt een huurder van bedrijfsruimte in aanmerking voor…

Lees meer

Medewerker

door: MR. M.A.A. GOCKEL-GIESKES

Erfrecht – B.V. en executeur

Erfrecht - B.V. en executeur In Duitsland kom je het nog geregeld tegen: zelfs grote ondernemingen die als eenmanszaak worden gedreven. Het Krupp-concern was tot het overlijden van Alfred Krupp…

Lees meer

MR. R.H. VAN DE BEETEN, rob

door: MR. R.H. VAN DE BEETEN

Mogen kinderen kiezen als ze twaalf jaar zijn?

Een veel gehoord misverstand is dat kinderen mogen kiezen bij welke ouder ze willen wonen als ze twaalf jaar oud zijn. Misverstand Waar komt dit misverstand vandaan? Kinderen worden door de…

Lees meer

Borgtocht en financiële herstructurering: iets om toch wat langer bij stil te staan

In deze tijd van crisis moet menig ondernemer te rade bij zijn bank of een andere financier. Herstructurering van de financiering staat hoog op de agenda. Daarbij komen ook weer…

Lees meer

MR. R.H. VAN DE BEETEN, rob

door: MR. R.H. VAN DE BEETEN

Levenstestament: perikelen uit de praktijk

Veel mensen maken tegenwoordig een levenstestament. Daarin ligt vast wie over financiële zaken en bijvoorbeeld medische handelingen mag beslissen wanneer mensen dat zelf niet meer kunnen. In feite is het…

Lees meer

MR. R.H. VAN DE BEETEN, rob

door: MR. R.H. VAN DE BEETEN

Alimentatie wijzigen met terugwerkende kracht?

Vaak wordt verzocht om kinder- of partner alimentatie te wijzigen met terugwerkende kracht. Heeft dit kans van slagen bij de rechter? Volgens vaste rechtspraak geldt dat een rechter behoedzaam gebruik…

Lees meer

Inwerkingtreding Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

Langverwacht is op 1 januari 2021 de WHOA, de Wet Homologatie Onderhands Akkoord, in werking getreden. Als curatoren en advocaten gespecialiseerd in ondernemingsrecht en faillissementsrecht hebben wij hier al veel…

Lees meer

Medewerker

door: MR. H.J.D. TER WAARBEEK

Wat zijn de verschillen tussen een geregistreerd partnerschap en een samenlevingsovereenkomst?

Regelmatig wordt geregistreerd partnerschap en samenlevingsovereenkomst door elkaar gehaald. Wat zijn de belangrijkste verschillen? I   Hoe regelen Geregistreerd partnerschap wordt geregistreerd bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de…

Lees meer

Geheimhoudingsplicht: mag een advocaat vertrouwelijke informatie naar mijn rechtsbijstandverzekeraar zenden?

Miljoenen Nederlanders hebben een rechtsbijstandverzekering. Met een rechtsbijstandverzekering bent u verzekerd van juridische bijstand bij een conflict, in de vorm van advies of bijstand. Bij een conflict kan de rechtsbijstandverzekeraar…

Lees meer

Medewerker Leonie Kok

door: MR. L.M. KOK

SELECTIEF BETALEN: WE BEZONDIGEN ONS ER ALLEMAAL AAN

Mijn vrouw en ik hebben een gezamenlijk e-mailadres. Dat gebruiken we ook voor digitale facturen. Het komt weleens voor, dat ze mij op een betalingsherinnering wijst. Heb je nu de…

Lees meer

MR. R.H. VAN DE BEETEN, rob

door: MR. R.H. VAN DE BEETEN

CORONA CRISIS: WAT ALS DE ALIMENTATIE NIET MEER KAN WORDEN BETAALD?

Wijziging alimentatie Voor wijziging van alimentatie moet een relevante wijziging van omstandigheden aanwezig zijn waardoor de kinderalimentatie of partneralimentatie niet meer kan worden voldaan (artikel 1:401 BW). Inkomensachteruitgang is één…

Lees meer

CORONA, CONTRACT EN ALGEMENE VOORWAARDEN

In de huidige coronapandemie worden overal ter wereld contracten anders (of niet) uitgevoerd dan partijen tevoren hadden voorzien. Door opdrachtgever of opdrachtnemer, leverancier of afnemer wordt een beroep gedaan op…

Lees meer

Medewerker

door: MR. M.A.A. GOCKEL-GIESKES

CORONA CRISIS: WAT ALS JE HUURDER DE HUUR NIET MEER KAN BETALEN EN BTW PERIKELEN

Door de Corona crisis zullen veel verhuurders de komende tijd geconfronteerd worden. Vooral met huurders die niet langer op tijd of hooguit maar deels in staat zijn om de –…

Lees meer

Medewerker

door: MR. H.J.D. TER WAARBEEK

HUUR BEDRIJFSRUIMTE: WAT ALS MIJN HUURDER DE HUUR NIET MEER KAN BETALEN ALS GEVOLG VAN DE CORONACRISIS?

Dat de Coronacrisis inmiddels verstrekkende gevolgen heeft voor het maatschappelijke en het zakelijke verkeer moge duidelijk zijn. Bepaalde sectoren worden daarbij onevenredig hard geraakt. Denk bijvoorbeeld aan de horeca, theaters,…

Lees meer

Medewerker

door: MR. K. KLAASEN

IS DE OMGANGSREGELING NOG WEL UITVOERBAAR IN CORONATIJD?

Ouders maken zich zorgen. Mij wordt nu gevraagd of de zorgregeling of omgangsregeling wel kan plaatsvinden. Het advies is om de zorgregeling zo veel mogelijk in stand te laten. Probeer…

Lees meer

Ondernemer en gemeenschap van goederen: wat zijn de gevolgen bij echtscheiding?

Er zijn steeds meer ondernemers. Inmiddels is de grens van 2 miljoen ondernemingen gepasseerd. Veel ondernemers starten tijdens het huwelijk voor het eerst een onderneming. Ondernemers realiseren zich niet altijd…

Lees meer

Wel of geen kinderrekening bij co-ouderschap?

Indien ouders de zorg voor de kinderen samen dragen in de vorm van co-ouderschap dan wordt regelmatig een kinderrekening gebruikt. Een dergelijke rekening heeft voordelen maar kent ook nadelen. Een…

Lees meer

Maximaal 5 jaar partneralimentatie per 1-1-2020, of toch niet?

Met ingang van 1 januari 2020 wordt de partneralimentatietermijn verkort. Dit geldt voor verzoeken tot echtscheiding ingediend vanaf 1 januari 2020. Deze wijziging heeft geen consequenties voor bestaande alimentatieverplichtingen. Maximaal…

Lees meer

Ondernemer en huwelijkse voorwaarden: wat is de inhoud van de huwelijkse voorwaarden?

De inhoud van de huwelijkse voorwaarden kan tot onaangename verrassingen leiden. Pas als een echtscheiding in zicht komt dan worden de huwelijkse voorwaarden opgezocht. Jaarlijks verrekenen Vaak is een jaarlijks…

Lees meer

Kan ik de verkoop van de gezamenlijke woning afdwingen?

Regelmatig ontstaat het probleem dat een ex niet wenst mee te werken aan de verkoop van een gezamenlijke woning. Dit kan zijn bij of na echtscheiding. Dit kan ook zijn…

Lees meer

Mag een ouder verhuizen met een kind zonder toestemming van de andere ouder?

Het komt steeds vaker voor dat de ouder waar een kind de hoofdverblijfplaats heeft of een ouder in geval van een co-ouderschapsregeling wil verhuizen. Kan dit zo maar? Indien ouders…

Lees meer

Geen dwangsom, geen incidenteel beroep

In een uitspraak van de Raad van State kwamen een paar aardige vragen langs. De Bewaarder van het Kadaster heeft in 2016 twee leveringsakten ingeschreven in de openbare registers. Door…

Lees meer

Wanneer kan kinderalimentatie worden gewijzigd?

Regelmatig wordt mij gevraagd of de vastgestelde kinderalimentatie kan worden gewijzigd. Hoe de kinderalimentatie precies tot stand is gekomen is voor veel mensen onduidelijk. Meestal is in een ouderschapsplan, echtscheidingsconvenant…

Lees meer

Schade door hoogspanningslijn en het voorzorgsbeginsel

Statistisch relevante associatie zorgt voor een objectieve vrees voor gezondheid Op 14 november 2018 heeft de Raad van State twee uitspraken gedaan over planschade voor een nieuw bestemmingsplan dat een…

Lees meer

Erfrecht: bewindvoering, schenking en testament

Over goede bedoelingen, machtiging van een kantonrechter en onverwachte erfgenamen Goede bedoelingen kunnen soms toch grote problemen veroorzaken. Een voorbeeld is bewindvoering. Een alleenstaande tante met twee zusters vraagt neef…

Lees meer

MR. R.H. VAN DE BEETEN, rob

door: MR. R.H. VAN DE BEETEN

Hoe lang mag een onderzoek duren bij een ontslag op staande voet?

Wil een ontslag op staande voet rechtsgeldig gegeven kunnen worden moet er sprake zijn van een dringende reden (ernstig verwijtbare gedraging door de werknemer). Bovendien moet het ontslag bij ontdekking…

Lees meer

Ongevraagd advies over digitalisering en zinvol contact met de overheid

De overheid is al behoorlijk gedigitaliseerd, en wil daarin nog verder gaan. De regering heeft de Agenda Digitale Overheid ‘NL DigiBeter’ aangeboden. De Raad van State heeft uit eigen beweging…

Lees meer

De minister was niet de weg kwijt

De Raad van State heeft uitspraak gedaan over een vergunning voor energielaadpunten (e-laadpunten) op verzorgingsplaats ‘De Andel’ langs de A12 (uitspraak 19 september 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2996). Op De Andel bestond al…

Lees meer

Gemeenschappelijke eigendom, hypotheek en erfenissen: wat kan wel en wat kan niet?

Over zekerheid, verdeling, benadeling en beslag Wie geld wil lenen, moet vaak zekerheid bieden aan de kredietgever. Een bekend voorbeeld is de aankoop van een huis en financiering met hypotheek.…

Lees meer

MR. R.H. VAN DE BEETEN, rob

door: MR. R.H. VAN DE BEETEN

De afwijkingsvergunning: alle strijdigheden gladgestreken ?!?

Soms beslist de Raad van State iets wat afwijkt van wat je denkt te weten. Zoals de regel dat afwijken van het bestemmingsplan expliciet moet gebeuren: de afwijkingsvergunning. Of is…

Lees meer

Onderwijs als Opdracht

Zodra we de leeftijd zijn gepasseerd dat de leerplicht niet meer van toepassing is, kunnen we allerlei opleidingen of leergangen volgen bij een keur aan opleidingsinstituten. Hiervoor moet je je…

Lees meer

Vertrouwen, gelijkheid en feiten

De laatste tijd leek er iets meer ruimte te komen voor een geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel. In een recente uitspraak van de Raad van State worden de touwtjes echter…

Lees meer

Erfrecht: voortzetting van een onderneming na overlijden tijdig regelen

De meeste mensen hebben het wel meegekregen. Sinds begin dit jaar bij een huwelijk ontstaat niet meer automatisch een algehele gemeenschap van goederen. Toch blijven gemeenschappen van goederen veel voorkomen.…

Lees meer

MR. R.H. VAN DE BEETEN, rob

door: MR. R.H. VAN DE BEETEN

Correctie persoonsgegevens: extra huiswerk voor het Uwv

De Raad van State heeft geoordeeld om een verzoek om correctie van persoonsgegevens van vóór de AVG, waarop nog de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing was. De appellante De…

Lees meer

Foutje? Uiteindelijk voor 2/3e bedankt!

Als de overheid fouten maakt, komen ze daar vaak mee weg. Maar niet altijd, of niet helemaal. Het Stadsdeel trad handhavend op tegen een pand dat werd gebruikt voor bewoning…

Lees meer

Erfrecht: bijzondere voorwaarde in testament

Veel mensen hebben de behoefte om in een testament nog een rekening te vereffenen. Zo had de kinderloze eigenaresse van een woning die aan een neef nagelaten onder een wel…

Lees meer

MR. R.H. VAN DE BEETEN, rob

door: MR. R.H. VAN DE BEETEN

Seksuele intimidatie door docent: € 65.000,00 ontslagvergoeding

In een recente uitspraak van de kantonrechter te Amsterdam (vindplaats: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2017:9966) is geoordeeld over het ontslag van een docent aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) die zich herhaaldelijk schuldig zou hebben…

Lees meer

Medewerker

door: MR. K. KLAASEN

Administratieverplichting in faillissement

Administratieverplichting in faillissement Ondernemers houden steeds vaker hun administratie digitaal bij in the cloud. Het houden van administratie in the cloud heeft natuurlijk zijn voordelen. Zo is de administratie via…

Lees meer

Medewerker

door: MR. T.S. WEIJERS

Erven: soms ook een groot risico

De aanleiding voor erven is meestal een onplezierige. Het overlijden van een naaste, ook al is deze op leeftijd, is op zichzelf altijd een droevige aanleiding om over een erfenis…

Lees meer

MR. R.H. VAN DE BEETEN, rob

door: MR. R.H. VAN DE BEETEN

De hinkstapsprong in het planschaderecht

Gemeenten roepen het vaak over zichzelf af, dat de bestuursrechter er eens stevig de liniaal langs legt. Waarom is het zo moeilijk om standpunten bij te stellen, vooral als duidelijk…

Lees meer

Een top salaris blijft een zorg

In dezelfde week, waarin de verdubbeling van de beloning van de topman van de ING niet door ging, deed de Raad van State uitspraak over de bezoldiging van topfunctionarissen in…

Lees meer

Wanbeleid of wantrouwen? Verkeerde loket!

De burgerlijke rechter en de bestuursrechter hebben ieder hun eigen werkterrein. Soms zoeken mensen de grens op van die taakverdeling. Daarbij kan een rol spelen, dat partijen bij de bestuursrechter…

Lees meer

Dwangsom, verbeurte en verjaring

Toen de dwangsom werd ingevoerd in het bestuursrecht werd aangesloten bij de regeling van de burgerlijke rechtsvordering. Die houdt onder meer in dat de bevoegdheid om een dwangsom te innen…

Lees meer

Roldeuren, overtreding of niet?

Soms hoef je geen rechten te hebben gestudeerd om de uitslag van een procedure goed te kunnen voorspellen. Vaak bestaat er echter een verschil tussen juridisch denken en gewoon denken.…

Lees meer

Uitleg van eigen regels en toelatingsplanologie

  Het komt nog al eens voor dat overheden een merkwaardige uitleg geven aan regels die ze zelf hebben gemaakt. Zodra een bestuursorgaan iets wil aanpakken of toelaten, wordt een…

Lees meer

De stelplicht en “Afdelinkje spelen”

Mijn werkterreinen zijn bestuursrecht en civielrecht. Vroeger waren er veel verschillen in de wijze van procederen. Bij de Raad van State ging het er heel anders toe dan bij de…

Lees meer

Planschade. Uitwerking? Nadeel? Risicoaanvaarding?

Een paar deelnemers in een agrarisch bedrijf dienen een verzoek om planschade in, omdat de gemeente de agrarische gronden een woonbestemming had gegeven. Het agrarisch gebruik is dus wegbestemd. Van…

Lees meer

Nieuw Huwelijksvermogensrecht per 01-01-2018 voor nieuwe huwelijken

De algehele gemeenschap van goederen wordt voor huwelijken gesloten vanaf 01-01-2018 een beperkte gemeenschap van goederen. Indien geen huwelijkse voorwaarden worden opgesteld dan is sprake van gemeenschap van goederen. In…

Lees meer

Zorgvuldig omgaan met algemene voorwaarden

Bij geschillen komt regelmatig de vraag aan de orde of de algemene voorwaarden waarop door de gebruiker een beroep wordt gedaan wel van toepassing zijn en of deze aan de…

Lees meer

Medewerker

door: MR. M.A.A. GOCKEL-GIESKES

Ontslag op staande voet wegens seksuele intimidatie houdt geen stand, omdat op het werk een “knuffelcultuur” heerste

Mede in het licht van de actuele #metoo-discussie is een recente uitspraak van het Gerechtshof ’s-Gravenhage interessant. Het volgende was aan de hand. Een kok, die al ruim zeven jaar…

Lees meer

Ontslag op staande voet rechtsgeldig, maar werkgever moet toch de transitievergoeding betalen

Onlangs heeft de rechtbank Midden-Nederland een interessante uitspraak gedaan in een zaak waarin een werknemer ontslag op staande voet was gegeven. De werknemer was al geruime tijd in dienst bij…

Lees meer

“Gelukkig heb ik nog iets achter de hand” Over de waarborgsom en de bankgarantie…

“Gelukkig heb ik nog iets achter de hand” Over de waarborgsom en de bankgarantie… Een verhuurder zal – zeker in roerige tijden – zoveel mogelijk zekerheid wensen van de huurder…

Lees meer

Het afgescheiden vermogen in een vof

U bent ondernemer en drijft uw onderneming in de vorm van een vennootschap onder firma, ook wel vof. Dan heeft u gemerkt of ongemerkt met enige regelmaat te maken met…

Lees meer

Medewerker

door: MR. T.S. WEIJERS

Testamenten kunnen soms rare clausules bevatten

Ik kwam eens een heel oud testament tegen, opgemaakt op het eind van de achttiende eeuw. In dat testament had een kinderloze rijke Duitser een stichting opgericht waaraan weidegronden waren…

Lees meer

MR. R.H. VAN DE BEETEN, rob

door: MR. R.H. VAN DE BEETEN

Relatiebeding in een personeelshandboek: rechtsgeldig of niet?

In een recent arrest (ECLI:NL:HR:2017:364) heeft de Hoge Raad zich gebogen over de vraag of een relatiebeding in een personeelshandboek een werknemer bindt. Het ging in deze zaak om een…

Lees meer

Medewerker

door: MR. K. KLAASEN

Scheidingspiek in januari

Jaarlijks vinden in januari veel scheidingsmeldingen plaats. Tijdens de kerstvakantie en zomervakantie wordt de balans opgemaakt. In januari en september is jaarlijks een scheidingspiek zichtbaar. In 2015 was het scheidingspercentage…

Lees meer

Eigendomsvoorbehoud: hoe zeker is zeker?

U heeft net de zaken geleverd die de afnemer bij u als leverancier bestelde, als u verneemt dat de afnemer failliet is.  De factuur is echter nog niet (volledig) voldaan.…

Lees meer

Veelvuldig privégebruik van zakelijke telefoon leidt tot verrekening van loonvordering

Dat werknemers tijdens werktijd af en toe een privé WhatsApp bericht - moeten - verzenden is algemeen aanvaard. Ook als dit met de door de werkgever ter beschikking gestelde telefoon…

Lees meer

Het spiegelbeeld van ‘The Beauty and the Nerd’; digitaal procederen, de secretaresse en de blinde vlek in de dienstverlening

In het dagelijkse leven verwachten we niet snel, dat een “Beauty” en een “Nerd” samen een koppel vormen. Meestal ziet de Beauty de Nerd niet staan. Het televisieprogramma “The Beauty…

Lees meer

Algemene voorwaarden: heb je nog ergens een setje voor me?

Menig advocaat kent deze vraag van ondernemende klanten. Niemand zit te wachten op pagina’s lange contracten; hoe mooi is het dan om op een simpele opdrachtbevestiging te verwijzen naar algemene…

Lees meer

Medewerker

door: MR. M.A.A. GOCKEL-GIESKES

Vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandsverzekering óók voor ondernemers

Wanneer u, als ondernemer of als particulier, een rechtsbijstandsverzekering heeft, kunt u bij Wiggers Ross Advocaten | Belastingkundigen terecht. In vrijwel alle gevallen zijn ondernemers en particulieren met een rechtsbijstandsverzekering…

Lees meer

Medewerker

door: MR. H.J.D. TER WAARBEEK

Bankgarantie, altijd safe?

In het handelsverkeer is de bankgarantie niet meer weg te denken. Elke ondernemer heeft er wel mee te maken. Wie een huurovereenkomst sluit, moet vaak een garantie voor drie maanden…

Lees meer

MR. R.H. VAN DE BEETEN, rob

door: MR. R.H. VAN DE BEETEN