Update UBO-register

Begin dit jaar schreef ik een blog over de verplichting die op ondernemingen rust om hun UBO’s in te schrijven in het UBO-register. In het UBO-register staat wie de eigenaar is van een organisatie, of wie zeggenschap of een belang daarin heeft. Het register heeft als doel het voorkomen en opsporen van criminele activiteiten, zoals fraude, witwassen en terrorismefinanciering.

Op 22 november 2022 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een uitspraak gedaan over het UBO-register. Kort gezegd heeft het Hof geoordeeld dat de onderbouwing voor de wetgeving die lidstaten verplicht om een UBO-register in te regelen en beschikbaar te maken onvoldoende is. Daarmee is die wetgeving ongeldig.

Het is thans nog onduidelijk wat de uitspraak van het Hof precies gaat betekenen voor Nederland. De Kamer van Koophandel heeft echter wel al – op verzoek van de minister van Financiën – de informatieverstrekking met betrekking tot het UBO-register (gedeeltelijk) gestaakt, totdat de wetgever nadere besluiten neemt.

Voor u als ondernemer is van belang om te weten dat deze uitspraak de verplichting tot het inschrijven van UBO’s in het UBO-register onverlet laat. Heeft u vragen over wie de UBO is van uw onderneming? Neem dan contact met ons op.