De feitelijk beleidsbepaler

Op 23 maart 2023 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan in een procedure die mijn kantoorgenoot Henk-Jan ter Waarbeek heeft gevoerd tegen een aantal personen die betrokken zijn bij een failliete onderneming waarvan hij curator is. De uitspraak van de Hoge Raad is van belang voor de vraag wanneer iemand moet worden aangemerkt als een ‘feitelijk beleidsbepaler’. De uitspraak kunt u hier lezen.

Maar wat is een feitelijk beleidsbepaler? In geval van een faillissement van een vennootschap kan een bestuurder onder bepaalde (uitzonderlijke) omstandigheden aansprakelijk worden gehouden voor – kort gezegd – de schulden van die vennootschap. Die aansprakelijkheid geldt ook voor een persoon die weliswaar formeel geen bestuurder is van de vennootschap, maar wel het beleid van de vennootschap (mede) heeft bepaald als ware hij bestuurder. Een dergelijke persoon wordt ook wel aangeduid als een ‘feitelijk beleidsbepaler’.

De Hoge Raad heeft in de genoemde uitspraak geoordeeld dat het niet is vereist dat de feitelijk beleidsbepaler moet hebben bestuurd in plaats van of met uitsluiting van het formele bestuur. Het is voldoende dat de feitelijk beleidsbepaler ten minste een deel van de bestuursbevoegdheid heeft uitgeoefend als ware hij bestuurder, ook als daarnaast een of meer formele bestuurders hun taken als bestuurder bleven uitoefenen.

Met deze uitspraak is voor de rechtspraktijk duidelijker geworden waar de grens getrokken wordt met betrekking tot het begrip feitelijk beleidsbepaler. Ook voor Henk-Jan ter Waarbeek is de uitkomst van de procedure positief. De rechter is het namelijk met hem eens dat de aangesproken personen aansprakelijk zijn voor de schulden van de gefailleerde vennootschap.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze blog of bent u als feitelijk beleidsbepaler aangesproken in een faillissement? Neemt u dan gerust contact met ons op.