Maak gebruik van onze kennis

Advocaten en belastingkundigen

Wiggers Ross Advocaten | Belastingkundigen is gespecialiseerd binnen verschillende rechtsgebieden. Wij geven juridisch advies, onderhandelen en waar nodig voeren we een procedure bij de rechtbank. Daarnaast hebben wij ook ervaring in een reeks van uitvoerige belastingtechnische expertisegebieden. U kunt zowel als ondernemer als particulier er verzekerd van zijn dat u in goede handen bent bij Wiggers Ross Advocaten | Belastingkundigen.

Advocaten en belastingkundigen

Wiggers Ross Advocaten | Belastingkundigen is gespecialiseerd binnen verschillende rechtsgebieden. Wij geven juridisch advies, onderhandelen en waar nodig voeren we een procedure bij de rechtbank. Daarnaast hebben wij ook ervaring in een reeks van uitvoerige belastingtechnische expertisegebieden. U kunt zowel als ondernemer als particulier er verzekerd van zijn dat u in goede handen bent bij Wiggers Ross Advocaten | Belastingkundigen.

Kostbaar optimisme

Wie erfgenaam wordt, denkt vrijwel altijd aan ontvangen, niet aan betalen. Toch kan dat voorkomen. Bij de rechter kwam een zaak van een erfgenaam die ervan overtuigd was dat er voldoende geld was in de nalatenschap om alle schulden te betalen en dan ook nog een en ander te verdelen…

Lees meer

Wanneer moet de jaarrekening over boekjaar 2021 uiterlijk worden gedeponeerd?

De meeste ondernemingen hebben een boekjaar dat gelijk loopt met een kalenderjaar. Meestal wordt er door de ondernemer van uitgegaan dat de jaarrekening in die gevallen uiterlijk op 31 december 2022 moet worden gedeponeerd. Hoewel deze aanname in veel gevallen juist is, zitten er wel wat haken en ogen aan.…

Lees meer