Ondernemer en gemeenschap van goederen: wat zijn de gevolgen bij echtscheiding?

Er zijn steeds meer ondernemers. Inmiddels is de grens van 2 miljoen ondernemingen gepasseerd. Veel ondernemers starten tijdens het huwelijk voor het eerst een onderneming. Ondernemers realiseren zich niet altijd wat de gevolgen zijn van het starten van een onderneming indien zij zijn gehuwd in gemeenschap van goederen.

Gemeenschap van goederen

Voor huwelijken gesloten tot 1-1-2018 geldt dat in beginsel alle bezittingen en schulden in de gemeenschap vallen indien geen huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld. Voor huwelijken gesloten vanaf 1-1-2018 geldt dat de voorhuwelijkse privé bezittingen en privé schulden privé blijven indien geen huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld. Goederen en schulden tijdens het huwelijk verkregen behoren tot de (beperkte) gemeenschap. Ook goederen en schulden die voor het huwelijk van partijen samen waren behoren tot de (beperkte) gemeenschap.

Echtscheiding

De waarde van de onderneming dient bij echtscheiding in geval van gemeenschap van goederen in beginsel verdeeld te worden. Dit geldt ook in geval van een BV (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid). De aandelen vallen in de gemeenschap van goederen. Dit geldt ook indien slechts één echtgenoot ondernemer is. Rekening wordt gehouden met de continuïteit van de onderneming. Over de waarde van de onderneming bij echtscheiding ontstaan regelmatig geschillen.

Indien een huwelijk is/wordt gesloten na 1-1-2018 en de onderneming wordt gestart tijdens het huwelijk dan dient de waarde van de onderneming in beginsel ook verdeeld te worden bij echtscheiding. Indien het een voorhuwelijkse privé onderneming betreft dan blijft deze buiten de gemeenschap (blijft privé). In dat geval komt wel ten bate van de gemeenschap een redelijke vergoeding voor de kennis, vaardigheden en arbeid die een echtgenoot voor de onderneming heeft aangewend (artikel 1:95a BW). De verwachting is dat hierover juridische discussies zullen ontstaan. De rechtspraak moet hierover nog gevormd worden.

Is het als ondernemer verstandig om huwelijkse voorwaarden op te stellen?

In veel gevallen zal dit het geval zijn. Indien huwelijkse voorwaarden worden opgesteld dan is het belangrijk om deskundig advies in te winnen bij het opstellen van de huwelijkse voorwaarden. Vaak wordt daarvoor alleen gedacht aan een notaris maar een familierecht-advocaat ziet juist waar het misgaat in geval van een echtscheiding.

Heeft u vragen of kan ik u helpen? Neem dan contact met mij op.