Driemaal is (geen) scheepsrecht?

De juridische reflectie op de toeslagenaffaire ontleed

Voor een goede toepassing van de wet is de wetsgeschiedenis van groot belang. Wat in de toelichting bij een wetsvoorstel staat en wat tussen kamerleden en regering vervolgens is besproken bepaalt uiteindelijk de bedoeling van de wetgever. Dit artikel toont aan, dat in de Toeslagenaffaire de bestuursrechters tot in hoogste instantie die wetsgeschiedenis buiten beschouwing hebben gelaten. En dus ten onrechte spraken van een strenge wet wanneer het om de kinderopvangtoeslag gaat. Ook in de recente nabeschouwingen van de bestuursrechters wordt deze fout herhaald.

Klik hier voor het artikel van Jacob van de Beeten en Rob van de Beeten, zoals gepubliceerd in het Nederlands Juristenblad.