Wel of geen kinderrekening bij co-ouderschap?

Indien ouders de zorg voor de kinderen samen dragen in de vorm van co-ouderschap dan wordt regelmatig een kinderrekening gebruikt. Een dergelijke rekening heeft voordelen maar kent ook nadelen.

Een kinderrekening is een gezamenlijke bankrekening op naam van de ouders. Ieder heeft een eigen bankpas. Van een deze rekening worden verblijfsoverstijgende kosten van de kinderen voldaan. Ouders zijn op deze wijze samen verantwoordelijk voor de voldoening van verblijfsoverstijgende kosten van de kinderen.

Het is belangrijk om als ouders goede afspraken te maken over de kinderrekening. Deze afspraken kunnen worden vastgelegd in het ouderschapsplan. Indien een kinderrekening aanwezig is dan is regelmatig overleg tussen de ouders nodig. Dit realiseren ouders zich niet altijd. Het is belangrijk om vast te leggen welke verblijfsoverstijgende kosten van de kinderrekening worden voldaan. Voorbeelden zijn: kleding, jassen, contributie en kosten voor (sport)verenigingen en hobby’s, fiets, telefoon(abonnement), computer/laptop, schoolkosten, medische kosten (indien niet gedekt), zakgeld en bijles.

Het uitgangspunt is dat ouders naar draagkracht bijdragen in de kosten van de kinderen. Afhankelijk van ieders draagkracht storten de ouders maandelijks een bedrag naar de kinderrekening. Als uitgangspunt wordt door rechters gehanteerd dat 30% van de kosten van de kinderen verblijfsoverstijgende kosten zijn en dat 70% van de kosten van de kinderen verblijfskosten zijn.

In het ouderschapsplan kan worden vastgelegd over welke uitgaven de ouders elkaar informeren, tot welk bedrag iedere ouder zelf beslissingen kan nemen, over welke uitgaven de ouders moeten overleggen, wat te doen als er een tekort op de kinderrekening ontstaat en dat alleen pinbetalingen en digitale overboekingen worden verricht.

Voor het gebruik van een gezamenlijke kinderrekening is over en weer vertrouwen nodig. Dit ten aanzien van de uitgaven voor de kinderen. Indien ouders verwachten dat regelmatig overleg moeilijk zal zijn of als onvoldoende vertrouwen aanwezig is ten aanzien van de uitgaven voor de kinderen dan is een kinderrekening af te raden en is vastleggen van kinderalimentatie een betere optie. Een tussenoptie kan zijn dat één van de ouders deze rekening beheert en de uitgaven doet en dat de andere ouder inzicht heeft in de uitgaven.

Heeft u vragen over de kinderrekening of kan ik u helpen op het gebied van kinderalimentatie? Neem dan contact met mij op.