Wanneer kan kinderalimentatie worden gewijzigd?

Regelmatig wordt mij gevraagd of de vastgestelde kinderalimentatie kan worden gewijzigd.

Hoe de kinderalimentatie precies tot stand is gekomen is voor veel mensen onduidelijk. Meestal is in een ouderschapsplan, echtscheidingsconvenant of beschikking van de rechtbank vastgelegd hoe de alimentatie tot stand is gekomen. Geprobeerd is om de systematiek van berekening van kinderalimentatie te versimpelen. In de praktijk blijkt dat dit nog altijd lastig is. Voor de berekening van kinderalimentatie zijn Alimentatienormen vastgesteld. Het Rapport Alimentatienormen wordt door rechters, advocaten en mediators toegepast voor de berekening van kinderalimentatie.

Behoefte
Voor de vaststelling van kinderalimentatie is als eerste relevant wat de behoefte van de kinderen is. De behoefte is het bedrag dat nodig is om in de kosten van de kinderen te voorzien. Het netto besteedbare voormalige gezinsinkomen van tijdens het huwelijk (of de relatie) is hiervoor relevant.

Draagkracht
Bij de vaststelling van kinderalimentatie wordt rekening gehouden met de draagkracht van de ouders. Hoeveel  kunnen de ouders voldoen? Dit wordt berekend aan de hand van recente loonstroken. Voor een ondernemer zijn daarvoor de jaarrekeningen en fiscale aangiftes relevant. Aan de hand van het netto besteedbaar inkomen wordt de draagkracht van de ouders vastgesteld. Afwijking is mogelijk  in geval van extra lasten die niet vermijdbaar en niet verwijtbaar zijn (zoals aflossing huwelijkse schulden). De zorgregeling is van belang voor het vaststellen van de hoogte van de kinderalimentatie. Voor de zorgregeling wordt een zorgkorting toegepast. Dit betreft een vergoeding voor de verblijfskosten van de niet hoofdverzorger. In geval van co-ouderschap is van belang welke ouder de verblijfsoverstijgende kosten van de kinderen voldoet.

Wijziging van omstandigheden
Voor wijziging van kinderalimentatie dient een wijziging van omstandigheden aanwezig zijn. Sprake dient te zijn van een relevante wijziging van omstandigheden waardoor de alimentatie niet meer aan de wettelijke maatstaven voldoet (artikel 1:401 lid 1 BW). Wijziging van omstandigheden zijn bijvoorbeeld wijziging van het inkomen van de ouders, wijziging van de zorgregeling of de geboorte van een kind.

De vastgestelde behoefte van de kinderen blijft in beginsel het uitgangspunt. Deze wordt jaarlijks geïndexeerd. Vanaf het moment dat de kinderen meerderjarig worden is de behoefte meestal hoger.

Onderzocht dient te worden in welke mate de ouders in staat zijn om bij te dragen rekening houdend met de wijziging van omstandigheden. De draagkracht van de ouders of de zorgregeling kunnen gewijzigd zijn.

Herberekening kinderalimentatie
Het is mogelijk om als ouders samen de kinderalimentatie te laten herberekenen en vervolgens afspraken te maken over wijziging van de kinderalimentatie. Indien dit niet samen lukt dan is het mogelijk om hiervoor een eigen advocaat in te schakelen en een eigen herberekening van alimentatie te laten opstellen. Vervolgens wordt geprobeerd om in overleg afspraken te maken over wijziging van de kinderalimentatie. Het is in de meeste gevallen verstandig om de gewijzigde alimentatie vast te laten leggen in een beschikking van de rechtbank. Hierdoor liggen de afspraken vast en bestaat de mogelijkheid om deze formeel af te dwingen.

Heeft u vragen over wijziging van kinderalimentatie of kunnen wij u helpen bij andere kwesties inzake personen- en familierecht? Neem dan contact met ons op.