Even bijpraten… over bestuurdersaansprakelijkheid

Donderdag 12 maart 2020 van 17.00 uur tot 18.30 uur
Bij Wiggers Ross Advocaten | Belastingkundigen

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN
Een interactieve bijeenkomst over bestuurdersaansprakelijkheid om problemen te voorkomen

Ondernemen is elke dag gecalculeerde risico’s nemen. Risico’s die u als bestuurder van een onderneming persoonlijk kunnen raken. Om dat te voorkomen is het goed om de valkuilen die wet- en regelgeving in zich hebben tijdig te herkennen zodat u en uw onderneming goed blijven renderen.

Op interactieve wijze nemen mrs. Beune en Ter Waarbeek u mee langs de valkuilen bij intraconcern financieringen, publicatie van jaarstukken en in de fiscaliteit. Dat alles om er voor te zorgen dat u zich bezig kunt houden met ondernemen en weet hoe u risico’s voor persoonlijke aansprakelijkheid kunt voorkomen.

Want voorkomen is beter dan genezen. Behalve voor uw advocaat, die u anders had bijgestaan.

Het programma is als volgt:
16.30 uur inloop, koffie en thee
17.00 uur welkom
17.05 uur presentatie door Richard Beune en Henk-Jan ter Waarbeek
17.45 uur vragenronde
18.00 uur borrel
18.30 uur sluiting

Wilt u deelnemen aan deze bijpraatsessie over bestuurdersaansprakelijkheid op 12 maart a.s., dan graag een e-mailtje aan evenbijpraten@wiggersfaber.nl. Wilt u een introducee meenemen, hetgeen uiteraard mogelijk is, dan verzoeken wij u hem/haar eveneens op te geven onder vermelding van zijn/haar persoons- en bedrijfsgegevens.

Wij organiseren elke twee maanden een bijpraatsessie over een onderwerp dat voor u van belang kan zijn. De volgende sessie zal plaatsvinden op donderdag 14 mei 2020 en heeft als thema: wat hebben we ook alweer afgesproken (uitleg overeenkomsten).

Graag tot ziens op 12 maart 2020!