OMGEVINGS- EN MILIEURECHT

Het omgevings- en milieurecht omvat alle wet- en regelgeving die betrekking heeft op de ordening van onze woon- werkomgeving en bescherming van de natuur.

Het beslaat onder andere milieuregelgeving, gebieds- en projectontwikkeling en ruimtelijke ordening. Naast dat het rechtsgebied vaak aan wetswijzigingen onderhevig is, bestaat het uit een diverse en vaak technische regelgeving. Wiggers Ross Advocaten | Belastingkundigen geeft advies en helpt u graag met de toepassing van deze wet- en regelgeving.

DE PRAKTIJK

Heeft u bouwplannen of wilt u een gebouw of grond in gebruik nemen? Wij adviseren u over alle regelgeving, vergunningen en het planologisch beleid. Er kunnen verschillende bestuursrechtelijke aspecten een rol spelen zoals milieunormen, bodemsaneringen of natuurbeschermingsregels. We geven u advies en helpen u met alle zaken die verband houden met het omgevingsrecht. Daarnaast kunnen we u ook bijstaan als u door de overheid wordt geconfronteerd met handhavingsprocedures of als er geschillen ontstaan met bijvoorbeeld (overheids)instanties.

WAAR KUNNEN WIJ U NOG MEER MEE HELPEN?

  • Bestemmingsplannen
  • Grondexploitatieplannen
  • Bouwvergunningen
  • Milieurecht en -vergunningen
  • Milieueffectrapportages (MER)
  • Natuurbeschermingsrecht
  • Omgevingswet (Wabo)

Contact

Mercurion 20 I
6903 PZ Zevenaar

Tel. +31 (0)316 52 77 52
Fax. +31 (0)316 52 53 40

info@wiggersross.nl
Kvk. 64734552
BTW. NL8558.07.301.B01

OMGEVINGS- EN MILIEURECHT ADVOCATEN