ARBEIDSRECHT

De praktijk van het arbeidsrecht bestrijkt alle juridische aspecten van de verhouding tussen werkgever en werknemer. Voor onze cliënten – bedrijven en particulieren – houden wij ons bezig met het opstellen en het beoordelen van arbeidsovereenkomsten, het voeren van onderhandelingen in procedures over afvloeiingsregelingen, individuele en collectieve ontslagprocedures, schorsingen, de begeleiding van reorganisaties inclusief het opstellen van een sociaal plan, concurrentie- en relatiebeding en kwesties van medezeggenschap.

Daarnaast adviseren wij u over de mogelijk- en onmogelijkheden indien arbeid wordt verricht níet op basis van een arbeidsovereenkomst, maar op basis van een overeenkomst van opdracht zoals bij detachering, franchise- en managementovereenkomsten. Wij hebben de specifieke kennis in huis als het gaat om de veelal verstrekkende fiscale consequenties die dergelijke overeenkomsten met zich kunnen meebrengen. Dit kan bijvoorbeeld in het geval zijn van inleners- en ketenaansprakelijkheid of de vraag of loonbelasting en sociale zekerheidspremies wel of niet moeten worden afgedragen.

DE PRAKTIJK

Het arbeidsrecht is volop in beweging. Zo heeft de invoering van de Wet werk en zekerheid in 2015 en de Wet arbeidsmarkt in balans in 2020 grote veranderingen teweeggebracht. De regels rondom ontslag, tijdelijke arbeidscontracten, concurrentiebeding en tal van andere onderwerpen zijn gewijzigd. Voor werkgever en werknemer is het van groot belang om goed geadviseerd te zijn.
Als we kijken naar ontslagprocedures zien we dat dit vaak complexe procedures zijn. Hoe stel je als werkgever en werknemer bijvoorbeeld een goede beëindigingsovereenkomst op? Wat moet er in de voorwaarden komen te staan en is er recht op een ontslag- of transitievergoeding? Zo ja, hoe hoog is deze vergoeding dan? Het doel is dat werkgever en werknemer het volledig eens worden over de inhoud en alle afspraken. Wiggers Ross Advocaten | Belastingkundigen ondersteunt u bij het opstellen van een deugdelijke beëindigingsovereenkomst en – indien nodig – procederen we over het ontslag.

WAAR KUNNEN WIJ U NOG MEER MEE HELPEN?

  • Behandeling van arbeidsovereenkomsten, cao’s en arbeidsvoorwaarden
  • Het onderhandelen over afvloeiingsregelingen
  • Individuele en collectieve ontslagprocedures
  • Ontslagen op staande voet
  • Schorsingen
  • Begeleiding van fusies en reorganisaties
  • Het opstellen van een sociaal plan
  • Ziekte en re-integratie
  • Arbeidsongeschiktheid

Contact

Mercurion 20 I
6903 PZ Zevenaar

Tel. +31 (0)316 52 77 52
Fax. +31 (0)316 52 53 40

info@wiggersross.nl
Kvk. 64734552
BTW. NL8558.07.301.B01

ARBEIDSRECHT ADVOCATEN

MR. K. KLAASEN