PERSONEN- EN FAMILIERECHT

Als er iets in uw privésituatie verandert, kunt u te maken krijgen met het personen- en familierecht. Bijvoorbeeld in geval van een echtscheiding of bij de verdeling van een erfenis. Omdat het om persoonlijke relaties gaat, spelen emoties hierin vaak een rol. Het betreft ingrijpende gebeurtenissen waarin diverse zaken geregeld en vastgelegd moeten worden. Vaak met verschillende financiële belangen. Om een weloverwogen beslissing te nemen, is het belangrijk om te weten wat alle mogelijkheden zijn. Wiggers Ross Advocaten | Belastingkundigen staat u hierin bij met deskundig juridisch advies en begeleiding.

Het personen- en familierecht wordt steeds complexer. Het is belangrijk dat u zich goed laat adviseren. Iedere situatie is weer anders en vraagt om een andere aanpak. Deskundigheid en kwaliteit van het juridisch advies wordt steeds belangrijker. Een ‘goedkope’ internetscheiding kan tot grote schade lijden die regelmatig niet meer gerepareerd kan worden. Bij een dergelijke echtscheiding wordt niet inhoudelijk geadviseerd. Neemt u voor een deskundig en praktisch advies tijdig contact op met een van onze specialisten voor juridische hulp.

DE PRAKTIJK VAN PERSONEN- EN FAMILIERECHT

U komt tot de moeilijke beslissing dat u wilt scheiden. U moet keuzes maken over verschillende, lastige onderwerpen. Dit kan gaan over boedelverdeling, verdeling van opgebouwd pensioen en indien u samen kinderen hebt, moeten er afspraken gemaakt worden over alimentatie en omgang. Onze advocaten kunnen u begeleiden in het maken van al deze moeilijke keuzes. Dit met het doel om tot een overeenkomst te komen waarin beide partijen zich kunnen vinden. We leggen afspraken voor u vast om toekomstige problemen te voorkomen. Als het niet mogelijk is om tot afspraken te komen, presenteren wij uw wensen op de juiste manier aan de rechter.
Voor het aanvragen van en hulp bij uw echtscheiding kunt u bij ons terecht. Dit kan gezamenlijk via één advocaat of met een eigen advocaat. Wij adviseren en begeleiden u en stellen indien relevant een ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant voor u op. Wij starten de echtscheidingsprocedure bij de rechtbank. Een verzoek tot echtscheiding kan alleen door een advocaat worden ingediend bij de rechtbank. Een echtscheidingsbemiddelaar kan geen verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank indienen. Als u zich gezamenlijk tot één advocaat wendt, kan de procedure snel afgerond zijn, omdat de advocaat ook de echtscheidingsprocedure start. In andere gevallen hangt het van de omstandigheden en geschilpunten af. Dit zal de advocaat met u bespreken.

WAAR KUNNEN WIJ U NOG MEER MEE HELPEN?

  • Echtscheiding (overlegscheiding of echtscheiding met eigen advocaat)
  • Geregistreerd partnerschap
  • Beëindiging samenwoning en samenlevingscontract
  • Verdeling
  • Afwikkeling huwelijkse voorwaarden
  • Kinder- en partneralimentatie
  • Ouderschapsplan, zorgregeling en gezag
  • Erfrechtelijke kwesties
  • Curatele, bewind en mentorschap
  • Familiezaken van ondernemers

Contact

Mercurion 20 I
6903 PZ Zevenaar

Tel. +31 (0)316 52 77 52
Fax. +31 (0)316 52 53 40

info@wiggersross.nl
Kvk. 64734552
BTW. NL8558.07.301.B01

PERSONEN- EN FAMILIERECHT ADVOCATEN

MR. L.M. KOK